Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Rekrutacja do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli. Sprawdź terminy!

  • Dodano: 2023-02-01 07:30, aktualizacja: 2023-01-31 20:53

W środę, 8 marca o godz. 8:00 startuje nabór do wodzisławskich szkół podstawowych. Potrwa on do 22 marca, do godz. 15:00. Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu elektronicznego oraz dotyczyć będzie przyjęć do szkół podstawowych, klas sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej w ogłoszonym terminie. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą dzieci: 7-letnie (urodzone w roku 2016) - objęte obowiązkiem szkolnym, 6-letnie (urodzone w roku 2017) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 12 kwietnia (po godz. 8:00). W przypadku oddziałów dwujęzycznych będzie to 26 czerwca (po godz. 13:00).

Informacje dotyczące naboru udostępnione zostały w zarządzeniu prezydenta miasta z 30 stycznia br. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej). Zapraszamy także do śledzenia komunikatów na stronie internetowej miasta. Na pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 538).


Rekrutacja do przedszkoli publicznych

W środę, 1 marca o godz. 8:00 ruszy elektroniczna rekrutacja do wodzisławskich publicznych przedszkoli. Potrwa ona do 15 marca, do godz. 15:00. Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu elektronicznego.

Wypełnienie wniosku w systemie nie jest jednoznaczne z jego złożeniem – wydrukowany oraz podpisany przez rodziców wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Wraz z wnioskiem o przyjęcie należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

W rekrutacji nie biorą udziału rodzice dzieci, którzy złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację można złożyć w dniach od 13 do 21 lutego br. (do godz. 15:00).

Do przedszkola publicznego przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie miasta, mające: od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2020, 2019, 2018), 6-letnie (urodzone w roku 2017) - objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 7-letnie (urodzone w roku 2016), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. W rekrutacji obowiązują kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria określone w uchwale nr LIV/550/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. tzw. kryteria samorządowe.

Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta mogą zostać przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnego i uzupełniającego miasto będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 31 marca po godz. 8:00.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie w zarządzeniu prezydenta miasta z 30 stycznia br. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej). Zapraszamy do śledzenia artykułów na stronie internetowej miasta. W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 538).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również