Prezydent miasta Wodzisław Śląski

Prezydentem Wodzisławia Śląskiego jest Mieczysław Kieca. Piastuje ten urząd od 2006 roku.

Prezydent Miasta Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Sekretariat

pok. 200
tel. 32 459 04 00
fax: 32 721 87 03

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego przyjmuje klientów:

 • we wtorki od godziny 8 00 do godziny 10 00
 • w czwartki od godziny 16 00 do godziny 17 00

Termin i godzinę spotkania należy uzgodnić w Sekretariacie Prezydenta Miasta:

 • telefonicznie pod numerem (32) 45 90 400
 • osobiście w pokoju nr 18

Wyślij email: prezydent@wodzislaw-slaski.pl

Izabela Kalinowska

I Zastępca Prezydenta Miasta

Izabela Kalinowska

Sekretariat

pok. 201
tel. 32 459 04 01
fax: 32 721 87 03

I Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje w:

 • każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00
 • każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 17.00

I Zastępcy Prezydenta Miasta podlegają:

 • Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Wydział Edukacji,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Biuro Spraw Społecznych,
 • Biuro Gospodarki Lokalowej,
 • Pełnomocnik ds. NGO,
 • Pełnomocnik ds. Sportu,
 • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

I zastępca prezydenta nadzoruje i kieruje całością zadań realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum",
 • Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,
 • Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży,
 • Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”.

Wyślij e-mail: d.szymczak@wodzislaw-slaski.pl

Wojciech Krzyżek

II Zastępca Prezydenta Miasta

Wojciech Krzyżek

Sekretariat

pok. 201
tel. 32 459 04 01
fax: 32 721 87 03

II Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje w:

 • każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00
 • każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 17.00

II Zastępcy Prezydenta Miasta podlegają:

 • Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego,
 • Wydział Ochrony Środowiska,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej,
 • Wydział Architektury,
 • Wydział Inwestycji Miejskich.

II zastępca prezydenta nadzoruje i kieruje całością zadań realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne:

 • Służb Komunalnych Miasta,
 • Zarządu Dróg Miejskich.

Wyślij e-mail: w.krzyzek@wodzislaw-slaski.pl