Katalog firm

dodaj firmę

PUP - Powiatowy Urząd Pracy Wodzisław Śląski

Adres i telefon

ul. Michalskiego 12
44-300 Wodzisław Śląski
Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek: 07:00 - 15:00
  • Wtorek: 07:00 - 15:00
  • Środa: 07:00 - 15:00
  • Czwartek: 07:00 - 15:00
  • Piątek: 07:00 - 15:00
  • Sobota:
  • Niedziela:

Oferta

Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim jest Anna Słotwińska-Plewka, a jej zastępcą Anna Pająk.

Godziny przyjmowania klientów:

  • od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 14:00
Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Anna Słotwińska-Plewka
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
32 459 29 83 333
Anna Pająk
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
32 459 29 83

333

 

Nazwa Telefon
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy 576 330 889
Instrumenty rynku pracy (refundacje, dotacje) 576 330 125
Oferty pracy 576 330 128
Szkolenia, poradnictwo zawodowe, KFS 576 330 755
Zatrudnienie cudzoziemców

533 522 432

Referat ds. Pośrednictwa Pracy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Grażyna Ostrowska
Kierownik referatu
32 459 29 40 100
Angelika Kopiec
Pośrednik pracy
32 459 29 85 101
Katarzyna Lach
Pośrednik pracy
32 459 29 87
Monika Myśliwiec
Pośrednik pracy
32 459 29 44 200
Ludmiła Przybyła
Pośrednik pracy
32 459 29 46 201
Maria Czajka
Pośrednik pracy
32 459 29 42
Justyna Klyszcz
Pośrednik pracy
32 459 29 43 202
Agnieszka Słonina
Pośrednik pracy
32 459 29 45
Agnieszka Kocerba - Zgrzędek
Pośrednik pracy
32 459 29 41 203
Iwona Jurczyk
Pośrednik pracy
32 459 29 84 204
Hanna Andreczko - Wejman
Pośrednik pracy
32 459 29 88
Karolina Basik
Pośrednik pracy
32 459 29 47

 

Referat ds. Instrumentów i Programów rynku pracy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Ewa Marszolik
Kierownik referatu
32 459 29 50 223
przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanie bonu na zasiedlenie bezrobotnemu do 30 roku życia założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpieniu do niej po jej założeniu, refundowanie pracodawcom ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, dokonywanie zwrotu ze środków PFRON kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.
Adriana Sadzawiec-Bartczak
Specjalista ds. programów
32 459 29 56 336
Izabela Rduch
Starszy inspektor
organizowanie stażu u pracodawcy, refundowanie podmiotom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, finansowanie świadczeń integracyjnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, finansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania oraz badań lekarskich.
Karina Zygmunt-Pająk
Specjalista ds. programów
32 459 29 53 336
Anna Borzęcka
Specjalista ds. programów
32 459 29 55
przygotowanie, realizacja i ocena efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem oraz stypendiów na kontynuowanie nauki.
Anita Urbanowicz-Witek
Specjalista ds. programów
32 459 29 51 222
Alina Banasik
Specjalista ds. programów
organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, bonu zatrudnieniowego, dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego pow. 50 roku życia oraz przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia.
Katarzyna Bauerek
Specjalista ds. programów
32 459 29 57 220
Weronika Jankowska
Specjalista ds. programów
32 459 29 58
Magdalena Orszulik
Specjalista ds. programów
32 459 29 54 221
Agnieszka Scholtz
Specjalista ds. programów
32 459 29 59

Referat ds. Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Angelika Krzywodajć
Kierownik referatu
32 459 29 90 300
Katarzyna Szymik
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
32 459 29 94 301
Agnieszka Bujok
Doradca zawodowy
32 459 29 97
Justyna Sak
Doradca zawodowy
32 459 29 98 302
Dominika Kapłaniak-Kosteczko
Doradca zawodowy
32 459 29 89
Patrycja Borecka
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
32 459 29 96 303
Marek Płaczek
Doradca zawodowy
32 459 29 93 304

Referat ds. Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Zając
Kierownik referatu
32 459 29 60 225
rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy (udzielanie informacji telefonicznych
w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 14.00 - 15.00)
Joanna Kamyk
Specjalista ds. rejestracji
32 459 29 67 112
Mariola Bienia
Specjalista ds. rejestracji
Agnieszka Derencz
Specjalista ds. rejestracji
32 459 29 68 111
Dorota Słobodzian
Specjalista ds. rejestracji
obsługa osób z prawem do zasiłku
Ewelina Szymkowiak
Pomoc administracyjna
32 459 29 63 226A
Monika Materzok
Pomoc administracyjna
obsługa osób bez prawa do zasiłku
Małgorzata Twórz
Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń
32 459 29 61 226
korekty ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
Monika Materzok
Starszy inspektor
32 459 29 63 226A
Janina Gomułka
Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń
32 459 29 65 113

 

Referat ds. Finansowo-Księgowych

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Irena Zarzecka
Główny księgowy, Kierownik referatu
32 459 29 76 331
Martyna Żymełka
Inspektor
32 459 29 77 330
Magdalena Chłapek
Księgowy
Daria Gąsior
Starszy księgowy
32 459 29 78
Beata Winiarska-Strączek
Starszy księgowy

Polecenia (1)

Dodaj polecenie
  • PUP - Powiatowy Urząd Pracy posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Wodzisławia od 2012 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.