Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Miej wpływ na parkingi w mieście. Weź udział w badaniu

  • Dodano: 2021-09-13 07:00, aktualizacja: 2021-09-12 12:00

Obecnie na zlecenie miasta opracowywana jest analiza parkingowa dotycząca dwóch wybranych obszarów miasta (dzielnice Stare Miasto, Nowe Miasto, Trzy Wzgórza).

Na potrzeby analizy prowadzone są badania kwestionariuszowe, do udziału w których zaproszeni zostaną mieszkańcy i osoby zainteresowane - przyjezdni. Wśród pytań znalazły się m.in. te o dostępność miejsc parkingowych w Wodzisławiu Śląskim czy preferowane możliwości wnoszenia opłat parkingowych.

Jeszcze w sierpniu na miejskiej stronie internetowej został udostępniony przygotowany przez wykonawcę analizy kwestionariusz ankiety, który mogli wypełniać mieszkańcy. Jednakże ze względu na liczne sugestie ze strony uczestników badanie zostało zmodyfikowane i podjęto decyzję o przygotowaniu dwóch nowych kwestionariuszy - dla mieszkańców oraz dla przyjezdnych. Jednak jak zaznacza Adam Sosinka, kierownik Referatu Transportu i Ładu Komunalnego, odpowiedzi zgromadzone w ramach poprzedniego kwestionariusza również zostaną uwzględnione w przygotowywanym opracowaniu.

Badanie potrwa do 17 września.

O analizie

Analiza parkingowa to dokument stanowiący sparametryzowanie i ocenę pracy parkingów i miejsc postojowych wybranych obszarów miasta Wodzisławia Śląskiego oraz nakreślający kierunki zmian, jakie można wprowadzić, aby wypełnić rosnące oczekiwania społeczne w przedmiocie ich liczby, dostępności oraz funkcjonowania, według poniższego zakresu:

  • wykonanie nocnych i dziennych pomiarów parkowania na parkingach i miejscach postojowych oraz w strefie płatnego parkowania, z rozbiciem na godziny 6:00-22:00 i 22:00-6:00,
  • wykonanie badania ankietowego preferencji parkingowych kierowców (z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego dopuszcza się ankietyzację online),
  • analiza faktyczna i prawna podstaw funkcjonowania miejsc postojowych, parkingów i strefy płatnego parkowania (obszar istniejący i możliwe zmiany, oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat oraz możliwości zastosowania zwolnień lub ulg, wysokość opłat),
  • diagnoza problemów na podstawie zebranych danych (ilość, deficyt, dostępność, rotacja),
  • wnioski i zalecenia,
  • wstępna analiza finansowa proponowanych rozwiązań usprawniających.

Wodzisławska analiza dotyczy dwóch wybranych obszarów miasta, zgodnie z poniższymi mapami.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również