Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Miasto stara się o środki na rewitalizację Baszty

  • Dodano: 2018-08-29 08:45, aktualizacja: 2018-08-29 08:55

Miasto podejmuje działania w kierunku remontu zabytkowej Baszty. 

Jeśli na zbliżającej się sesji Rady Miejskiej radni wyrażą pozytywną opinię na temat porozumienia o współpracy w ramach projektu "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia, będzie możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Porozumienie o współpracy stanowi niezbędny załącznik wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony przez partnera wiodącego - Euroregion Silesia (Czechy) wraz z pozostałymi partnerami projektu: miastem BudiĄov nad BudiĄovkou, gminą Jeseník nad Odrou oraz Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry.

Oparty o partnerstwo projekt jest tutaj znaczący. Przy wyborze do dofinansowania duży nacisk kładziony jest na faktyczne transgraniczne oddziaływanie, a także działania w zakresie infrastruktury, ukierunkowane na ponadgraniczne udostępnianie i wykorzystanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu. Wybierane są jedynie te projekty, które mają wpływ po obu stronach pogranicza i które mogą przyczynić się do zwiększenia odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie posiadanych zasobów.

Głównym celem projektu po stronie Wodzisławia Śląskiego jest rewitalizacja zabytkowej Baszty wraz z infrastrukturą towarzyszącą - tak, aby przystosować ją do odwiedzających. We wspomnianych czeskich mieście i gminie wybudowane mają zostać z kolei dwie nowe wieże widokowe. Należy podkreślić, że na realizację tych działań możliwe jest pozyskanie z Programu nawet 85-proc. dofinansowania.

Partnerski projekt przyczyni się do włączenia wież do szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia. Tym samym powstanie nowy produkt turystyczny - szlak składający się z 34 obiektów, w tym wszystkie nowo wybudowane/przebudowane wieże (w sumie 14, w tym 3 wspomniane wyżej), a także "stare" wieże i punkty widokowe, szlaki rowerowe i piesze, do których można dojechać lub dojść. Dzięki projektowi ma zwiększyć się odwiedzalność Wodzisławia Śląskiego i innych biorących udział w projekcie.

Przypomijmy, miasto starało się już wcześniej o środki na rewitalizację Baszty. W porozumieniu z miastem BudiĄov nad BudiĄovkou złożyło wniosek. Wtedy jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. Cel pozostał ten sam, więc miasto postanowiło aplikować w porozumieniu z większą liczbą partnerów. Według informacji przekazanych przez Wydział Funduszy Zewnętrznych, wniosek planowany jest do złożenia przez partnera wiodącego na jesieni tego roku.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również