Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Otrzymaj odszkodowanie za szkody górnicze. Zobacz jak!

  • Dodano: 2019-12-03 08:45, aktualizacja: 2019-12-03 08:56

Mieszkając na terenie górniczym lub pogórniczym musimy liczyć się z niebezpieczeństwem uszkodzenia naszego domu lub gruntu przez działalność zakładu górniczego. Dajemy wskazówki jak otrzymać z tej racji odszkodowanie i zwracamy uwagę na zagrożenia związane z wejściem w spór z dysponującym większym zapleczem finansowym i osobowym przedsiębiorcą górniczym.

Szkoda górnicza to zarówno strata jak i utracona korzyść, którą poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkoda nie została mu wyrządzona. Usuwanie szkód dokonywane jest przez przywrócenie stanu poprzedniego (rektyfikację budynku, rekultywację gruntu) lub wypłatę pieniężnego odszkodowania. Forma naprawy szkody zależy od decyzji poszkodowanego.

Polska Grupa Górnicza S.A. na usuwanie szkód górniczych w 2018 roku zarezerwowała 155 mln złotych, a Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ponad 92 mln złotych. Kwoty zarezerwowane na tę okoliczność rosną średnio o 40% rocznie. Nie wahaj się! Już dzisiaj zacznij działać i napraw szkody górnicze na swojej nieruchomości.

KTO DOSTANIE ODSZKODOWANIE?

Art. 144 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, PGiG (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, ze zmianami) stanowi, że nie można sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który prowadzony jest zgodnie z ustawą. Niemniej, można żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody. W każdym przypadku należy jednak wykazać związek przyczynowo-skutkowy między działalnością zakładu górniczego a szkodą.

Odszkodowanie za szkody górnicze przysługuje osobie fizycznej lub przedsiębiorcy będących właścicielami, dzierżawcami, zarządcami lub użytkownikami obiektu lub gruntu dotkniętego szkodami. Odszkodowanie jest należne, gdy np.: nasze mieszkanie czy dom zostały uszkodzone lub doszło do ich utraty, obniżył się standard życia mieszkańców uszkodzonego obiektu, czy też pogorszyła się sytuacja finansowa właściciela nieruchomości z powodu obniżenia jej wartości.

WNIOSEK O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY

Wniosek o naprawę szkód górniczych, najlepiej w formie pisemnej, złożyć można osobiście, droga pocztową lub przesłać go w formie elektronicznej (e-mail, faks). Musi on zawierać co najmniej: nasze dane osobowe lub dane rejestrowe przedsiębiorstwa, tytuł prawny do nieruchomości, położenie nieruchomości, datę dowiedzenia się o szkodzie, opis szkody, a także wskazanie wybranego sposobu naprawy szkody (restytucja naturalna czy odszkodowanie pieniężne).

Odpowiedzialność za szkodę górniczą ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, w wyniku którego szkoda wystąpiła, lub też inny podmiot prowadzący działalność regulowaną PGiG. Gdy nie sposób ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiedzialność za nią poniesie przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia szkody uprawniony jest do prowadzenia na obszarze górniczym, w granicach którego szkoda wystąpiła, działalność regulowaną ustawą. Jeśli przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę nie istnieje oraz nie ma jego następcy prawnego, odpowiedzialność za szkodę ponosi Skarb Państwa.

DO SĄDU DOPIERO PO PRÓBIE UGODOWEGO ROZWIĄZANIA SPORU

Złożenie wniosku o likwidację szkód górniczych stanowi początek obowiązkowego postępowania ugodowego. Próbując zanegować lub umniejszyć swoją odpowiedzialność, kopalnia będzie stosować różne sztuczki i kruczki. Uszkodzenia budynku mogą zostać podważone np. z powodu ich możliwego zużycia naturalnego (wraz z upływem czasu), domniemanego nieodpowiedniego użytkowania (tj. brak lub niedostateczne naprawy), czy np. wady konstrukcyjne.

Bardzo często również spotykamy się z wymaganiem od poszkodowanych zrzeczenia się dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które ujawnione zostaną w latach kolejnych. Zaakceptowanie takiego postanowienia w ramach ugody stanowić będzie poważny problem w sytuacji dochodzenia naszych roszczeń w przyszłości, gdy ujawnią się kolejne szkody lub gdy dojdzie do powiększenia się tych obecnych.

Dopiero kiedy zaproponowana przez zakład górniczy kwota odszkodowania lub kwota przeznaczona na remont wydaje się nam niedoszacowana, dostaniemy odmowę albo brak jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze żądania w terminie 30 dni od wystosowania wniosku mamy prawo dochodzić rozwiązania powstałego sporu na drodze sądowej.

PRZEDAWNIENIE SZKÓD GÓRNICZYCH

Dla roszczeń o naprawę szkód górniczych obowiązuje 5-letni okres przedawnienia. Czas ten liczony jest od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o istnieniu szkody. Po przekroczeniu tego terminu dochodzenie odszkodowania może okazać się nieskuteczne. Jednakże, gdy:

  • przedsiębiorca górniczy celowo opóźnia postępowanie ugodowe, mając na celu wywołanie wrażenia, że szkoda zostanie naprawiona bez konieczności kierowania pozwu do sądu,
  • sytuacja życiowa osób poszkodowanych i postać szkody jest wyjątkowa,
  • poziom wiedzy osób poszkodowanych nt. eksploatacji górniczej i możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych jest niewystarczający,
  • roszczenie jest powiązane z zagrożeniem utraty domu mieszkalnego,
  • zostanie wzięty pod uwagę czas, który upłynął od przedawnienia roszczenia

to zarzut ze strony kopalni o przedawnieniu szkody górniczej może zostać uznany za tzw. nadużycie prawa podmiotowego.

POMOC W DOCHODZENIU ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE

Z uwagi na liczne procedury i przepisy prawa związane z dochodzeniem odszkodowań za szkody górnicze, warto zasięgnąć pomocy specjalistów z odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami. Rzetelne przygotowanie do negocjacji z kopalnią i staranne ustalenie postanowień proponowanej ugody pozwala uniknąć wielu problemów, także na etapie postępowania sądowego.

Firma „Kompensata” Sp. z o.o. zajmuje się szkodami górniczymi na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie stanowi wyłącznie prowizja pobierana od kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług, a także bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Zobacz dlaczego warto oraz umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.