Wodzisław Śląski - portal miejski Wodzislaw.com.pl

Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Ważne zmiany w sprawie alimentów

  • Dodano: 2020-09-25 06:30, aktualizacja: 2020-09-24 22:42

1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe 900 zł na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę, która umożliwia przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy przekroczonym kryterium dochodowym. Wysokość świadczenia w takich sytuacjach będzie liczona jako różnica między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie, a kwotą, o którą został przekroczony dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie.  

WAŻNE! W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Złożenie wniosku

  • we wrześniu - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.
  • w październiku - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.

UWAGA! Złożenie wniosku w listopadzie (lub kolejnych miesiącach) oznacza wypłatę świadczeń od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

  • w listopadzie - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r.,
  • w grudniu / styczniu 2021 r. - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie (za pośrednictwem portalu Empatia),
  • w formie papierowej (w siedzibie tut. MOPS, w godzinach pracy Ośrodka lub drogą pocztową.

Potrzebne wnioski można pobrać TUTAJ.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.