Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Odstrzał redukcyjny dzików. Gdzie będzie prowadzony?

  • Dodano: 2023-02-15 07:30, aktualizacja: 2023-02-14 21:28

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim do czwartku, 30 listopada w dwóch dzielnicach naszego miasta - Stare Miasto oraz Wilchwy będzie prowadzony odstrzał redukcyjny dzików. Powiat Wodzisławski podpisał umowę w sprawie eliminacji 40 sztuk wspomnianych zwierząt. To rezultat decyzji wydanej na wniosek miasta Wodzisławia Śląskiego.

Gdzie będzie prowadzony odstrzał dzików?

Odstrzał przeprowadzony zostanie na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wyłącznie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich nr 162, 163 i 173, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • obrębu ulic: Piaskowej, Odrodzenia, Syrokomli, Skrzyszowskiej, Sąsiedzkiej, Przytulnej i Wymarzonej,
  • obszaru byłego składowiska odpadów komunalnych w Wodzisławiu Śląski (ul. Skrzyszowska - boczna),
  • obszaru byłej KWK "1 Maja" oraz składowiska odpadów pokopalnianych w Wodzisławiu Śląskim.

Jak będzie wyglądał odstrzał?

Odstrzał będą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania. W trakcie przeprowadzania wspomnianych czynności myśliwi będą ubrani w oznakowane kamizelki z widocznym napisem „Odstrzał redukcyjny”. Myśliwi zadeklarowali też, że w miejscach newralgicznych podczas odstrzału będą instalować kulochwyty, mające na celu zatrzymanie pocisków, aby nie wydostawały się w rejony zamieszkane.

Zgodnie z wydaną decyzją, wykonawcy odstrzału redukcyjnego zostali zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności tak, aby nie powstało zagrożenie dla osób postronnych. Odstrzał jest możliwy w odległości nie mniejszej niż 150 m od zabudowy i będzie prowadzony głównie w godzinach żerowania zwierzyny (przeważnie od zmierzchu aż do wschodu słońca). Apeluje się jednak o zachowanie szczególnej ostrożności, a także o zabezpieczenie w tym czasie zwierząt domowych.

W przypadku, gdy odstrzał redukcyjny dzików zostanie zakończony wcześniej niż przed 30 listopada 2023 r., mieszkańcy zostaną poinformowani o tym fakcie.

Skąd decyzja o odstrzale?

Decyzja o odstrzale redukcyjnym 40 sztuk dzików (łac. Sus scrofa) została wydana na wniosek miasta Wodzisławia Śląskiego z 26 października 2022 r. i została uzgodniona z Polskim Związkiem Łowieckim.

Miasto Wodzisław Śląski zwróciło się z wnioskiem o dokonanie odłowu z uśmierceniem bądź odstrzału redukcyjnego zwierzyny z gatunku dzik. Wskazało na konkretne ulice: Piaskową, Odrodzenia, Syrokomli, Skrzyszowską, Sąsiedzką, Przytulną i Wymarzoną jako obiekty użyteczności publicznej szczególnie zagrożone bytowaniem i przebywaniem zwierzyny z gatunku dzik.

Z informacji miasta Wodzisławia Śląskiego, jak również z danych pozyskanych od Straży Miejskiej Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego mieszkańcy dzielnic Stare Miasto oraz Wilchwy kilkadziesiąt razy w czasie ostatnich 11 miesięcy (tzn. częściej niż raz w tygodniu) wskazywali na uciążliwości i zagrożenia dla obiektów użyteczności publicznej tj. dróg, informując, że na ulicy przebywa dzik lub większa ich liczba.

Podstawowym przymiotem obiektu użyteczności publicznej jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli. Zatem droga publiczna - jako obiekt wykorzystywany przez ludność do poruszania się i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - jest obiektem użyteczności publicznej, a co za tym idzie, podlega szczególnej ochronie przewidzianej w przepisie art. 45 ust. 3 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1123 ze zm.).

Próby chemicznego odstraszania nieskuteczne

Na stan zagrożenia dla obiektów użyteczności publicznej reagowały służby miejskie, które od 3 stycznia do 3 listopada 2022 r. wydały 86 sztuk preparatu Hukinkol, służącego do chemicznego odstraszania dzików. Interwencje w tej sprawie przeprowadzała także Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego. Nie przyniosły one jednak spodziewanego rezultatu. Stąd konieczność dokonania odstrzału redukcyjnego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również