Wodzisław Śląski - portal miejski Wodzislaw.com.pl

Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Odnawialne źródła energii w obiektach MOSIR "Centrum"

  • Dodano: 2020-07-21 06:00, aktualizacja: 2020-07-20 10:50

17 lipca br. zostały zakończone prace realizowane w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego".

Odbyło się to w ramach Osi Priorytetowej IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Co objęła inwestycja?

Inwestycja obejmowała instalację paneli fotowoltaicznych w siedzibie MOSiR "CENTRUM" przy ul. Bogumińskiej 8 oraz na Krytej Pływalni MANTA na os. 1 Maja. Instalacje zostały zamontowane na dachach budynków w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby każdej z jednostek, a ich moc w każdym z przypadków nie będzie przekraczała 50 kW. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Przeprowadzone sprawnie i skutecznie działania zakończono podpisaniem protokołów końcowych odbioru robót.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.