Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Korzystaj ze zwolnień z podatku

  • Dodano: 2021-02-24 07:00, aktualizacja: 2021-02-23 19:55

Jako mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego możesz skorzystać z pomocy w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości.

Zwolnienia te określają uchwały Rady Miejskiej. Na styczniowej sesji przyjęto dwie uchwały dotyczące kontynuacji zwolnień dla wodzisławian w kolejnych latach

  • Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których przeprowadzono termomodernizację oraz związanych z nimi gruntów

Zwolnienie przysługuje przez okres 5 kolejnych lat po spełnieniu warunków określonych w uchwale, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono termomodernizację budynku. Warunkiem uzyskania prawa do zwolnienia jest zakończenie termomodernizacji przed upływem okresu obowiązywania uchwały. Wysokość tego zwolnienia nie może przekroczyć kwoty nakładów poniesionych na termomodernizację (nakłady poniesione po dniu wejścia w życie uchwały), pomniejszonej o uzyskane ze środków publicznych dofinansowanie do inwestycji.

Zwolnienie jest niemożliwe do uzyskania, jeśli przeprowadzono termomodernizację niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z pominięciem obowiązujących procedur wynikających z prawa budowlanego lub z naruszeniem zaleceń konserwatorskich. Podmiot ubiegający się o zwolnienie ma obowiązek złożyć przed rozpoczęciem termomodernizacji informację o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, w tym zawierającą swoje dane, a także dotyczące prognozowanej daty rozpoczęcia inwestycji i prognozowanego terminu jej zakończenia.

  • Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła

Poprzez wymianę źródła ciepła należy rozumieć likwidację kotła węglowego lub pieca węglowego, którego sprawność oraz parametry emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych są niższe aniżeli wymagane dla kotłów klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, będącego podstawowym źródłem ciepła w budynku mieszkalnym lub jego części, a także jego zamianę na: pompę ciepła, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej opałowy, a także biopaliwo i paliwa stałe w kotłach z automatycznym podajnikiem paliwa, spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012. Zwolnienie przysługuje przez okres trzech kolejnych lat, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano wymiany źródła ciepła.

Warunkiem uzyskania prawa do zwolnienia jest dokonanie wymiany źródła ciepła przed upływem okresu obowiązywania niniejszej uchwały. Po dokonaniu wymiany podatnik ma obowiązek złożyć pakiet dokumentów, między innymi oświadczenia o dokonaniu wymiany zgodnie z wymogami, dokumenty potwierdzające, jakiego rodzaju źródło ciepła zostało zainstalowane w budynku mieszkalnym lub jego części, zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Powyższe uchwały obowiązują do końca 2023 roku. Znaleźć można je np. na www.wodzislawslaski.esesja.pl. Macie pytania odnośnie do opisanych zwolnień? Odpowiedzą na nie specjaliści z Wydziału Podatków Urzędu Miasta (nr tel. 32 45 90 575).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również