Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Kontrole kotłowni w mieście

  • Dodano: 2022-04-11 07:00, aktualizacja: 2022-04-10 21:59

Urząd Miasta przypomina, że zgodnie z zapisami tzw. "uchwały antysmogowej" od 1 stycznia 2022 roku zakazuje się eksploatacji instalacji, które mają więcej niż 10 lat lub nie posiadają tabliczki znamionowej.

W związku z tym wraz z początkiem roku w Wodzisławiu Śląskim ruszyły kontrole, które mają sprawdzić czy mieszkańcy przestrzegają obowiązujących zasad.

Informacje Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim

Od początku roku do 6 kwietnia Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim dokonała:

  • 297 kontroli pieców,
  • nałożyła 42 mandaty za niedopełnienie obowiązku wymiany źródła ogrzewania,
  • skierowała 1 wniosek do sądu,
  • pouczyła 17 właścicieli domów o konieczności wymiany kotłów.

Mandaty w wysokości od 50 do 300 zł wystawiała wodzisławska Straż Miejska, kiedy właściciel nieruchomości nie wymienił źródła ogrzewania mimo obowiązku i jak dotąd nie wykonał żadnego ruchu w kierunku wymiany.

Pouczenia udzielane są, kiedy piec nie został wymieniony, ale właściciel nieruchomości jest w trakcie załatwiania formalności związanych z instalacją nowego źródła ogrzewania (np. czeka na podłączenie do sieci gazowej albo ciepłowniczej, na dostawę pieca, przedłużająca się realizacja usługi montażowej, oczekuje na realizację programu dofinansowań, dotyka go ubóstwo energetyczne lub nieporadność życiowam - pomocy może udzielić asystent rodziny). Zarówno w przypadku sytuacji podanych powyżej, jak i ukarania MKK właściciela nieruchomości strażnicy wyznaczają kolejny termin kontroli.

Sankcje a rekomendacje ŚZGiP

W kwietniu ubiegłego roku przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów powołany został zespół roboczy ds. wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej, w którego skład weszli m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, w tym straży miejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, lokalnych alarmów smogowych. Zespół ten wypracował wspólne zasady wykonywania obowiązków gmin wynikających z uchwały, związane np. ze sposobem egzekwowania obowiązku wymiany starych kotłów, kryteriami zawieszania sankcji. Dzięki ogłoszonym rekomendacjom samorządy mają możliwość w podobny sposób podchodzić do realizacji zapisów przyjętej uchwały.

Od tego roku prowadzone są kontrole, które w przypadku niepodjęcia przez właściciela urządzenia jakichkolwiek działań w celu wymiany źródła ogrzewania będą mogły zakończyć się nałożeniem kar. Eksploatacja zabronionych tzw. uchwałą antysmogową kotłów stanie się bowiem wykroczeniem z artykułu 334 Prawa ochrony środowiska. Mandaty karne za niestosowanie się do zakazu mogą nakładać policjanci, strażnicy gminni czy inspektorzy ochrony środowiska. Z kolei upoważnieni pracownicy prezydentów, wójtów, burmistrzów mają możliwość kierowania do sądów wniosków o ukaranie. Samorządy mogą ponadto wszczynać z urzędu postępowania ws. negatywnego oddziaływania na środowisko i wydawać decyzje o zakazie użytkowania instalacji, a w przypadku nieprzestrzegania zakazu posiadać uprawnienie do nałożenia grzywny.

W rekomendacjach zespołu roboczego ŚZGiP znajdziemy okoliczności łagodzące, które będą brane pod uwagę w chwili przeprowadzania kontroli. Okoliczności te dotyczą właścicieli urządzeń grzewczych, którzy:

  • zawarli umowę przyłączeniową odpowiednio wcześniej, a gestor sieci nie zdążył jeszcze zrealizować inwestycji,
  • rozpoczęli finansowanie inwestycji wymiany ciepła, ale jest ona w trakcie realizacji,
  • mają opóźnienia w wymianie ciepła w związku z realizacją programów dofinansowujących osoby ubogie energetyczne, a te opóźnienia nie wynikają z ich winy.

Rekomendacje ŚZGiP w takich przypadkach są jasne. Sugerują nienakładanie kar. Właściciele urządzeń grzewczych będą mieli czas na dokończenie inwestycji. Ponowna kontrola powinna nastąpić dopiero później. Dodatkowo zespół zalecił m.in., by w przypadku złej sytuacji finansowej kontrolowanych mieszkańców rozstrzygnięcia co do karania pozostawiać sądom, które zobligowane będą do przeanalizowania wszystkich okoliczności towarzyszących sprawom.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również