Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli

  • Dodano: 2021-01-29 07:00, aktualizacja: 2021-01-28 22:49

Tegoroczna rekrutacja do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzona będzie w systemie elektronicznym.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli

1 marca o godz. 8:00 ruszy elektroniczna rekrutacja do wodzisławskich publicznych przedszkoli. Potrwa ona do 12 marca, do godz. 15:00. Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu na stronie internetowej, której adres UM udostępni wkrótce.

Wraz z wnioskami o przyjęcie do przedszkoli należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W rekrutacji nie biorą udziału rodzice dzieci, którzy złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację można złożyć w dniach 15-19 lutego (do godz. 15:00).

Do przedszkola publicznego przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie miasta, mające: od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2018, 2017, 2016), 6-letnie (urodzone w roku 2015) - objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 7-letnie (urodzone w roku 2014), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

W rekrutacji będą brane pod uwagę m.in. takie kwestie jak: wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, uczęszczanie wcześniej do Żłobka Miejskiego, to, że rodzice pracują lub uczą się stacjonarnie.

Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta mogą zostać przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnego i uzupełniającego miasto będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 29 marca, po godz. 13:00.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie w zarządzeniu prezydenta miasta z 21 stycznia br. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej).

Rekrutacja do szkół podstawowych

15 marca o godz. 8:00 startuje elektroniczny nabór do wodzisławskich szkół podstawowych. Potrwa on do 29 marca, do godz. 15:00. Rekrutacja będzie realizowana przy pomocy systemu na stronie internetowej, której adres udostępnimy wkrótce.

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej w ogłoszonym terminie. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą dzieci: 7-letnie (urodzone w roku 2014) - objęte obowiązkiem szkolnym, 6-letnie (urodzone w roku 2015) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 19 kwietnia (godz. 13:00). W przypadku oddziałów dwujęzycznych będzie to 28 czerwca (godz. 13:00).

Dalsze informacje dotyczące naboru udostępnione zostały w zarządzeniu prezydenta miasta z 22 stycznia br. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również