Wiadomości / odpady komunalne

 • Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik na bioodpady

  • Dodano 2021-01-22
   

  W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej zapewnia wyposażenie w pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów.

 • Nowy system gospodarowania odpadami - informatory

  • Dodano 2021-01-07
   

  Wraz z początkiem roku w Wodzisławiu Śląskim ruszył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zachęcamy do pobrania informatorów dotyczących zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielolokalowej

 • Aplikacja z harmonogramem wywozu odpadów

  • Dodano 2020-10-27
   

  Terminy odbioru odpadów komunalnych, opłat, wskazówki, jak segregować śmieci i wiele innych przydatnych informacji - to wszystko znajdziecie w aplikacji "Wodz. Śl. - Harmonogram wywozu".

 • PSZOK ponownie uruchomiony

  • Dodano 2020-04-20
   

  Korzystać z PSZOK-u można jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu przywozu.

 • Jakie czekają nas zmiany jeśli chodzi o śmieci?

  • Dodano 2016-01-14
   

  W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przyjętym uchwałą nr VI/62/15 Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. z późn. zm.- obowiązującym od 1 stycznia 2016 r wprowadzone zostały pewne zmiany.

 • Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

  • Dodano 2013-12-31
   

  Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych w 2014 roku.

 • Złóż nową deklarację

  • Dodano 2013-08-19
   

  Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej stawka opłaty, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny nie tylko została obniżona, ale również uległa zróżnicowaniu w zależności od rodzaju zabudowy.

 • Kubeł na odpady można kupić lub wydzierżawić

  • Dodano 2013-06-19
   

  Od 1 lipca w Wodzisławiu Śląskim firmą odpowiedzialną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych będzie konsorcjum firm, którego liderem jest PST "Transgór" S.A. z Rybnika.

 • Stawki śmieciowe ustalone

  • Dodano 2012-12-27
   

  Podczas grudniowej sesji radni Rady Miejskiej uchwalili metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawkę tej opłaty oraz termin, częstotliwość i tryb jej uiszczenia.