Sprawy urzędowe: Małżeństwo, narodziny i zgony

Potrzebujesz załatwić sprawę cywilną w Wodzisławiu Śląskim? Nie wiesz, gdzie i kiedy zgłosić zgon lub narodziny? Chcesz otrzymać akt małżeństwa? Sprawdź, jak zrobić to sprawnie i szybko.

Jak rozwiązać sprawy związane z małżeństwem, urodzeniami, zgonami i innymi sprawami cywilnymi w Wodzisławiu Śląskim?

Realizacja spraw związanych z małżeństwami, urodzeniami, zgonami i innymi sprawami cywilnymi w Wodzisławiu Śląskim jest możliwa w USC. Urząd Stanu Cywilnego jest jednostką urzędu gminy.

Najważniejszym zadaniem Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim jest rejestracja stanu cywilnego osób. Rejestracji dokonuje się w księgach stanu cywilnego i ma ona formę aktów - urodzenia, małżeństw i zgonu.

Każde zawarcie małżeństwa wiąże się z koniecznością sporządzenia aktu - niezależnie, czy jest to ślub konkordatowy, czy ślub cywilny. Akt powinien być zrealizowany najpóźniej kolejnego dnia roboczego po otrzymaniu dokumentów.

Również każdy zgon i narodziny powinny być zgłoszone i także powinien zostać sporządzony odpowiedni akt. Narodziny dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia - w przeciwnym razie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sam wybierze imię dziecka oraz je zarejestruje. Z kolei zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni (w przypadku choroby zakaźnej - 24 godzin) od dnia wystawienia karty zgonu.