Sprawy urzędowe: Becikowe

Urodziło Ci się dziecko? Pamiętaj, że możesz dostać od państwa jednorazową zapomogę. Czym jest becikowe? Jak je uzyskać? Co trzeba zrobić? Sprawdź, jak rozwiązać sprawy związane z becikowym w Wodzisławiu Śląskim.

Jak rozwiązać sprawy związane z becikowym w Wodzisławiu Śląskim?

Becikowe to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. Jest to świadczenie zależne od kryterium dochodowego. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może wynosić więcej niż 1922 zł netto.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi w Wodzisławiu Śląskim można złożyć tylko wówczas, gdy kobieta była objęta opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży do porodu - w przeciwnym wypadku świadczenie nie przysługuje. Punkt ten nie dotyczy oczywiście tych osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, których dziecko zostało adoptowane.

Wniosek o becikowe w Wodzisławiu Śląskim składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin lub w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia opieki nad dzieckiem lub przysposobienia. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach oraz zaświadczenie, które wydaje położna, potwierdzające objęcie opieką od 10. tygodnia ciąży.

Miejsce składania wniosków o becikowe to może być urząd, ośrodek pomocy społecznej lub inny organ, który odpowiada za realizację świadczeń rodzinnych w danym regionie. Wnioski o becikowe w Wodzisławiu Śląskim rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia dokumentów, a wypłata następuje do ostatniego dnia danego miesiąca (jeżeli został wniosek złożony przed 10-tym) lub do końca kolejnego miesiąca (jeżeli wniosek został złożony po 10-tym).