Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Zwolnienia z opłat dla branży gastronomicznej

  • Dodano: 2020-11-23 14:15

18 listopada prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca podpisał zarządzenie w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających miastu lub jego jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub w dzierżawę za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Pomoc zostanie udzielona branży gastronomicznej, w której działalność polega na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów, jak i wszystkim innym podmiotom wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów, wprowadzającym określone nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

O odstąpienie od dochodzenia należności mogą ubiegać się te podmioty, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Odstąpienie od dochodzenia należności dotyczy wyłącznie opłat czynszowych, nie obejmuje m.in. opłat za media, kosztów utrzymania nieruchomości oraz należnego podatku VAT. Co ważne odstąpienie od dochodzenia nie obejmuje należności już uiszczonych.

By uzyskać pomoc, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia:

  • pisemnego wniosku o odstąpienie od dochodzenia należności wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, 
  • wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych za okres zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 

Komplet dokumentów należy złożyć: 

  • w siedzibie Urzędu Miasta (ul. Bogumińska 4). Uwaga, zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta lub
  • elektronicznie na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl bądź
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
  • w formie dokumentu podpisanego elektronicznym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Należy również przesłać skan dokumentów na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Więcej informacji nt. odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych oraz wnioski można znaleźć w treści zarządzenia.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.