Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Rozwijają swoje umiejętności w ramach projektu unijnego

  • Dodano: 2020-11-20 14:00

Grupa wodzisławian bierze udział w bezpłatnych szkoleniach, kursach i warsztatach, które rozwijają umiejętności oraz w przyszłości pomogą w pozyskaniu wymarzonej pracy. Wszystko to w ramach programu Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek", który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. 

O projekcie

Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnic Stare i Nowe Miasto a w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Większość zajęć odbywa się w murach zrewitalizowanego wodzisławskiego dworca. Korzyści wynikające z udziału w projekcie to m.in. wizyty studyjne, liczne spotkania animacyjne, warsztaty, interesujące działania o charakterze środowiskowym dla całych rodzin (np. piknik, festyn), wsparcie zawodowe lub psychologiczne, bezpłatne szkolenia zawodowe, staże zawodowe.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 465 842, 66 zł. Z kolei dofinansowanie to aż 442 550,53 zł. 

Szeroki wachlarz zajęć

Bogaty program zajęć jest ogromną zaletą projektu. Osoby biorące udział w przedsięwzięciu miały okazję uczestniczyć, m.in. w warsztatach zdobienia paznokci, kursie stylizacji fryzur, warsztatach ogrodniczych, szkoleniach z wytwarzania kosmetyków, zawodach siatkarskich, zajęciach rękodzielniczych. 

I tak np. podczas warsztatów ogrodniczych można było poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ogrodnictwa. Uczestnicy stworzyli "ogrody w szkole" a także zagospodarowali teren przy dworcu kolejowym, sadząc krzewy. Z kolei podczas warsztatów z wytwarzania kosmetyków naturalnych odbyło się wiele interesujących wykładów na temat pielęgnacji roślin, filozofii "zero waste" i "slow life" oraz zajęcia praktyczne.

Uczestnicy projektu wzięli także udział w wizycie studyjnej w Bystrej, Bielsku-Białej i Goczałkowicach-Zdroju. Głównym punktem programu były prezentacje przedsiębiorstw społecznych: Fundacji Bawole Serce, zajmującej się produkcją kopuł geodezyjnych oraz promocją ekologicznego ogrodnictwa oraz Fundacji Faza, prowadzącej kawiarnię oraz sklep charytatywny i promującej ruch ekologiczny "zero waste". W czasie wizyty uczestnicy zwiedzali także centrum ogrodnicze "Ogrody Kapias". 

Projekt to nie tylko warsztaty, ale i zajęcia sportowe, tj. treningi siatkówki, który zakończył się turniejem. 

Staże 

Kilku uczestników projektu weźmie udział w trzymiesięcznych stażach zawodowych, m.in. w szpitalu, kwiaciarni, sklepie dziecięcym, zakładzie fryzjerskim, gabinecie masażu. Staże umożliwią zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia, będą szansą na wzbogacenie CV. Być może przyczynią się również do znalezienia stałej pracy.

Więcej informacji nt. programu Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek", który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim można znaleźć w portalu Facebook - na fanpage'u "Rozkręcamy Wodzisław Śląski" .

* W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, zajęcia w ramach programu Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" zostały tymczasowo zawieszone.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.