Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Zgłoś kandydata do tytułu Ambasadora Srebrnego Pokolenia

  • Dodano: 2018-08-24 12:00

Zarząd Województwa Śląskiego zachęca do wzięcia udziału w konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie dwóch osób starszych mogących stanowić godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą w życiu społecznym. Laureatami mogą zostać osoby w wieku 60+ (liczonym według daty urodzenia na dzień zgłoszenia kandydatury), mieszkające i działające na terenie województwa śląskiego.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonane przez:

- jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat),
- gminne/powiatowe jednostki organizacyjne,
- organizacje pozarządowe,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
- gminne rady seniorów,
- inne podmioty, nie będące osobami fizycznymi, których organizacyjnym, statutowym celem jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym polityki senioralnej (np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, koła gospodyń wiejskich posiadające status prawny).

Osoba zgłoszona musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w konkursie. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 września 2018 r. poprzez złożenie uzupełnionego i podpisanego wniosku o przyznanie wyróżnienia (zgodnego z wzorem przesłanym w załączeniu). Kompletny wniosek (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.


Źródło: UM Wodzisław Śląski

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również