Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Wymiana źródeł ciepła. Nabór uzupełniający do projektu

 • Dodano: 2022-12-02 06:15, aktualizacja: 2022-12-01 20:51

Wodzisław Śląski walczy o poprawę jakości powietrza. Z każdej strony słychać apele o wymianę kopciuchów na nowoczesne źródła ogrzewania.

W mieście realizowany jest program dotacyjny dla mieszkańców, który ma przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i tym samym obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń. Wodzisławianie również aktywnie włączyli się w walkę o czyste powietrze, biorąc udział w realizowanych przez miasto programach. Program „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”, daje możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych. Jutro, tj. 2 grudnia rusza nabór uzupełniający wniosków, który potrwa do 10 stycznia 2023 r.

Do kogo kierowany jest projekt?

 • osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia lub przed podpisaniem umowy powierzenia grantu będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej tzn.:
 1. budynek, dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. lub
 2. budynek, w którym wykonano po 1 stycznia 2011 r. przynajmniej jedną z niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku i posiada:
 • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony strop,
 • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieploną podłogę na gruncie,
 • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony fundament,
 • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony dach/stropodach.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy obecnym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012. Warunkiem jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej*, zastąpienie kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pelet, powietrzną pompą ciepła, przy zróżnicowaniu kwotowym w zależności od instalowanego źródła ciepła.

Wysokość dotacji

 • Instalacja kotła na pelet - 8 tys. zł
 • Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego - 11 tys. zł
 • Instalacja powietrznej pompy ciepła c.o. - 13 tys. zł

* Zgodnie z wytycznymi konkursowymi priorytetem Projektu jest instalacja węzła cieplnego.

Instalacja ww. źródeł ciepła jest możliwa w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia do ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wnioskodawca musi udowodnić, że nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Na potwierdzenie powyższego dołączy stosowne zaświadczenie z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA ul. Rybnicka 6c, 44 335 Jastrzębie-Zdrój (w celu otrzymania zaświadczenia należy wypełnić stosowny druk dostępny na stronie internetowej i przesłać go drogą elektroniczna na adres: bok@termika.pgnig.pl).

Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2023. Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie grantu musi być zrealizowana po dacie podpisania Umowy o powierzenie grantu. Termin podpisania umowy nie może być późniejszy niż 31 marca 2023 r. Termin zakończenia inwestycji do 30 czerwca 2023 r.

Nabór wniosków

Nabór wniosków rozpocznie się jutro, tj. 2 grudnia 2022 roku i potrwa do 10 stycznia 2023 roku. Nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria punktowe zawarte w regulaminie. Ocena wnioskodawców i ich zakwalifikowanie przeprowadzone zostanie w etapach: formalno-prawnym i merytoryczno-punktowym, wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej miasta z podaniem numerów ewidencyjnych i ilości uzyskanych punktów, nie później niż 14 dni od zakończenia naboru.

Wybór Wnioskodawcy będzie dokonywany z uwzględnieniem typu zastępowanej instalacji. Wnioski będą składane wyłącznie w formie papierowej. Nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji elektronicznej. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, zapoznając się z regulaminem oraz kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 449).

Wymiana źródeł ciepła. Nabór uzupełniający do projektu / fot. UM Wodzisław Śląski

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również