Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Wymiana urządzeń grzewczych - start konsultacji projektu

  • Dodano: 2018-04-20 14:15

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Warto zaznaczyć, że maksymalne dofinansowanie danego projektu w przypadku tego projektu grantowego wynosi 95% kosztów kwalifikowanych.

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku wspólnie z m.in. miastem Wodzisławiem Śląskim planują złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu grantowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przewiduje się, że granty będą mogły być przeznaczane na instalację kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 10 kW do 25 kW lub instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i od 17 kW do 25 kW, bądź instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym oraz dodatkowo na instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.

W przypadku projektu grantowego maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowanych.

Termin trwania konsultacji społecznych:
Od 21 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.

Kto może zgłaszać uwagi do projektu regulaminu?
Mieszkańcy gmin zaangażowanych w realizację projektu, m.in. mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego

Jak zgłaszać uwagi?
Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu poprzez:

fax pod numerem 32 422 24 46,
e-mail na adres biuro@subregion.pl,
osobiście w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, lub przesłać na adres - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. F. Białych 7, 44 – 200 Rybnik (decyduje data wpływu).
Załączniki:
1. Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią”.

2. Formularz zgłaszania uwag.

3. Wzór wniosku o przyznanie grantu.

4. Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń.

5. Minimalny zakres testów i pomiarów, po montażu instalacji objętej projektem.

6. Protokół odbioru.

7. Formularz zapytania ofertowego.

8. Karta Audytu energetycznego.

9. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

10. Wzór wniosku o wypłatę grantu.

11.  Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji.

12. Wzór Umowy powierzenia Grantu w ramach projektu - „Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również