Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Umowa na remont Pałacu podpisana!

 • Dodano: 2018-09-17 13:45

17 września w Pałacu Dietrichsteinów prezydent Mieczysław Kieca podpisał z wykonawcą umowę na kompleksową modernizację tej zabytkowej budowli. Pałac zostanie wyremontowany dzięki zdobytym przez miasto ponad 11 milionom złotych dofinansowania.

Za modernizację jednej z pierwszych budowli w stylu klasycystycznym w Polsce odpowiedzialna jest firma Intravi sp. z o.o. sp. k., mająca swoją siedzibę w Żywcu. To właśnie ona złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, przedstawiając ofertę w wysokości 13 553 445,78 zł. Jednym z branych pod uwagę kryteriów było też doświadczenie kierownika budowy.

Jesteśmy coraz bliżej modernizacji naszego XVIII-wiecznego Pałacu. Bardzo się cieszę, że za nami jest już podpisanie umowy z wykonawcą. Plac budowy chcemy przekazać mu 1 października. To naprawdę duże przedsięwzięcie, ale warto będzie czekać na jego efekty - mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Marzenia wielu pokoleń wodzisławian o generalnym remoncie naszej historycznej perełki właśnie się spełniają. Mieszkańcy mogą być naprawdę dumni z tego, że na terenie naszego miasta znajduje się tak ważny obiekt. Jest to kolejna historyczna budowla, po m.in. budynkach dworca kolejowego czy Urzędu Miasta, którą wyremontujemy - podkreśla.

Dzięki projektowi Pałacowi nadane zostaną nowe funkcje kulturalne. W ten sposób rozszerzona i poprawiona zostanie oferta Muzeum. To duże przedsięwzięcie pozwoli na przeciwdziałanie degradacji zabytku oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Prace
W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie i adaptacyjne obiektu. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest zwiększenie atrakcyjności Pałacu i znajdującego się w nim Muzeum, a poprzez to również do zwiększenia atrakcyjności miasta.

Przedmiotem inwestycji jest remont konserwatorski Pałacu w zakresie elewacji, przebudowy i rozbudowy dachu – rekonstrukcji dachu łamanego, adaptacji poddasza, budowy szybu windowego, klatek schodowych oraz adaptacji części pomieszczeń na nowe funkcje, takie jak np. sala koncertowa z zapleczem, wraz z przebudową schodów do Pałacu oraz budową podjazdów dla niepełnosprawnych.

Główną ideą projektową jest odtworzenie przypuszczalnego wyglądu Pałacu i nadanie mu bardziej reprezentacyjnej formy poprzez zastosowanie dachu mansardowego z lukarnami. Dach zostanie odtworzony w oparciu o podobne do oryginalnych obiekty i motywy architektoniczne. Zastosowanie dachu mansardowego pozwoli na pełniejsze wykorzystanie powierzchni poddasza. Projektanci zaplanowali dach mansardowy typu polskiego, z wysokim przełamaniem oraz przełamaniem dolnej połaci. W przełamaniu mansardy będzie można zlokalizować otwory dla wylotów i wlotów systemów wentylacji i klimatyzacji. W dachu, w dolnej części, zaprojektowano lukarny z dachem pulpitowym jednospadowym, a w górnej części wole oka.

W ramach prac konserwatorskich na zewnątrz budynku zaplanowano:

 • wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej,
 • izolację poziomą murów metodą iniekcji niskociśnieniowej,
 • izolację poziomą posadzek,
 • wykonanie tynków renowacyjnych ścian piwnicznych,
 • renowację elewacji,
 • odtworzenie detali gzymsów i opasek wokółokiennych lub ich naprawę,
 • rekonstrukcję tynków,
 • rekonstrukcję dachu,
 • opracowanie cienkowarstwowe całej elewacji z wtopieniem siatki,
 • metaloplastykę.

Ze względu na wymogi przeciwpożarowe oraz ewakuacji zaprojektowano także nowe klatki schodowe.

Zasadniczo dwie istniejące kondygnacje Pałacu planuje się pozostawić bez istotnych ingerencji konstrukcyjnych, zmieniając głównie funkcje w części pomieszczeń. W tych kondygnacjach częściowo wymienione zostaną instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne. Rozwiązania wentylacji pomieszczeń, ze względu na zabytkowe stropy parteru w tejże kondygnacji, pozostawione zostaną bez zmian. Na piętrze, do części pomieszczeń wprowadzone zostaną wentylacja i klimatyzacja (sale koncertowe). Poza zakresem przedsięwzięcia znalazła się natomiast kondygnacja podziemna. Przebudowie ulegnie za to dotychczas nieużytkowane poddasze. Będzie ono dwupoziomowe.

Warto podkreślić, że obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu bezprogowych drzwi, windy i odpowiednio zaprojektowanych toalet. Dodatkowo, od strony południowej, znajdą się pochylnie, które umożliwią osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do Pałacu.

Efektem tej wielkiej inwestycji będzie utworzenie spójnego, kompleksowo zagospodarowanego, atrakcyjnego obiektu, pełniącego funkcje kulturalne, posiadającego możliwości infrastrukturalne do organizowania różnych wydarzeń, a także zapewniającego przestrzeń wystawienniczą oraz przestrzeń przeznaczoną na pracownie dla pracowników miejskiej jednostki.

Przeznaczenie pomieszczeń
Parter Pałacu w całości przeznaczony zostanie na potrzeby wystawiennicze. W tym miejscu eksponowana będzie historia miasta i regionu z szerokim uwzględnieniem pradziejów i średniowiecza. Tutaj znajdzie się też szatnia.

Na piętrze obiektu ulokowane będą ekspozycje i magazyny zbiorów oraz część związana z działalnością kulturalną. Projekt zakłada utrzymanie funkcji głównej reprezentacyjnej sali, wzbogacając ją o możliwość zastosowania mobilnej sceny, technik multimedialnych oraz wyposażając ją w klimatyzację i wentylację.

Sala bankietowa zostanie powiększona poprzez połączenie z salami zlokalizowanymi obok. Będzie pełnić funkcję sali koncertowej, z pełnymi multimediami, wentylacją i klimatyzacją.

Sale po drugiej stronie korytarza, w tym samym (wschodnim) skrzydle, zostaną zaadaptowane na potrzeby zaplecza dla artystów, z łazienką, garderobą, salą dla gości oraz pomieszczeniem biurowym. Pomiędzy salą koncertową a pomieszczeniem artystów znajdzie się wydzielony korytarz. Przy sali koncertowej zaplanowano także niewielką kuchnię jako zaplecze dla cateringu.

Zachodnie skrzydło przeznaczone zostanie na cele ekspozycyjne. Przy górnym holu usytuowane zostaną zespół toalet oraz klatka schodowa z windą.

W końcu korytarza w skrzydle wschodnim znajdzie się druga klatka schodowa na poddasze, stanowiąca przebudowę istniejącej.

Nowoprojektowane poddasze (poziom 1) zostanie podzielone na trzy części:

 • część biurową dla pracowników Muzeum, nad zachodnim skrzydłem budynku – obejmie ona pomieszczenia biurowe, które będą mogły pełnić funkcje pracowni, archiwum przeznaczonego na dokumentację z badań archeologicznych oraz zbiory biblioteczne i archwalia, magazynku, pomieszczenia socjalnego z kuchnią i stołem do spożywania posiłków oraz toaletą dla ok. dziesięciu pracowników – do tej części prowadzić będzie wydzielona drzwiami od reszty poddasza klatka schodowa,
 • dużą, nowocześnie wyposażoną przestrzeń wystawienniczą o powierzchni ok. 200 m kw., mieszczącą się w centralnej części,
 • dużą, współczesną salę audiowizualną, z zespołem toalet oraz klatką schodową z windą i dwoma pomieszczeniami pomocniczymi – magazynami służącymi np. do składowania sprzętu, tj. sztalugi czy krzesła – wszystkie pomieszczenia, za wyjątkiem pomieszczeń pomocniczych będą klimatyzowane i wentylowane (pozostałe wentylowane).

Na poddaszu na poziomie 2, nad zachodnim skrzydłem (nad częścią biurową) znajdzie się pomieszczenie wentylatorni i klimatyzatorni, do którego przylegać będzie pomieszczenie elektryczne i magazynowe, oddzielające je od pozostałej części poddasza. Pozostałe pomieszczenia to trzy pracownie opracowania i konserwacji zbiorów, przeznaczone do czasowego pobytu ludzi, pomieszczenia magazynowe, archiwa i pomieszczenie porządkowe.

Kilkunastomilionowe dofinansowanie

Kompleksowa modernizacja naszego Pałacu możliwa jest dzięki wymagającym, wieloletnim staraniom miasta i pozyskanym przez nas środkom unijnym. Zdobyte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dofinansowanie z uwzględnieniem budżetu państwa wynosi ponad 11 mln zł. Co cieszy, według pierwotnej umowy o dofinansowanie to aż 95% kosztów całej inwestycji – mówi prezydent Mieczysław Kieca.

Rewitalizacja

Warto podkreślić, że projekt znalazł się na liście projektów podstawowych w Programie Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w 2017 r. – Zrealizowana inwestycja pozwoli nam podjąć kolejne działania z zakresu rewitalizacji społecznej. W ten sposób stawiamy na jeszcze większą aktywizację społeczną organizacji pozarządowych, które będą miały szansę na realizację swoich zadań w otwartej przestrzeni publicznej. Poprzez kompleksową modernizację Pałacu stworzymy atrakcyjne miejsce spotkań i wypoczynku, przestrzeń sprzyjającą społecznej integracji sąsiedzkiej, a także poprawie otoczenia – podkreśla prezydent.

Realizacja przedsięwzięcia wymagała uzyskania przez miasto zgody konserwatora zabytków oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Stosowne pozwolenia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach wydał jeszcze w czerwcu zeszłego roku.

Muzeum i USC

Inwestycja wiąże się ze zmianami w funkcjonowaniu działających w Pałacu Dietrichsteinów Muzeum i Urzędu Stanu Cywilnego.

Biura pracowników miejskiej jednostki zostaną przeniesione na wodzisławski Rynek (Rynek 24). Zabytki, którymi na co dzień się opiekują, trafią do magazynu tymczasowego. Na pracownikach spoczywał obowiązek zabezpieczenia i wyprowadzenia z obiektu wszystkich zabytków, mebli, sprzętu i dokumentów.

Urząd Stanu Cywilnego zostanie przeniesiony do Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej. Od 1 października br. pracowników będzie można znaleźć w budynku 4b, na I piętrze.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również