Wodzisław Śląski - portal miejski Wodzislaw.com.pl

Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Ruszył przetarg na odbiór odpadów komunalnych

  • Dodano: 2020-07-09 09:30

Jak informuje Wydział Gospodarki Komunalnej, wszczęta została procedura przetargowa na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Wodzisławia Śląskiego.

Opis zamówienia

Usługa odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego (wskazanych w załącznikach) w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie zamieszkałej, objętej systemem workowym.
Dystrybucja pojemników do selektywnej zbiórki bioodpadów (zakupionych przez Zamawiającego, magazynowanych na terenie Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim).
Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym (w tym dokonywanie drobnych napraw) pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (stanowiących własność Zamawiającego).
Organizowanie selektywnych zbiórek odpadów komunalnych.

Terminy

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 5 sierpnia 2020 r. godz. 10:30.
Warunki otwarcia ofert: 5 sierpnia 2020 r., godz. 11:00.
Miejsce: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, sala nr 206.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.