Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Rekrutacja do szkół podstawowych w Wodzisławiu Śląskim

  • Dodano: 2019-04-25 07:45, aktualizacja: 2019-04-25 08:05

23 kwietnia o godz. 8:00 ruszyła rekrutacja do klas pierwszych wodzisławskich szkół podstawowych. Potrwa ona do 30 kwietnia, do godz. 15:00.

Rekrutacja jest prowadzona w systemi elektronicznym

Nabór do szkół podstawowych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, jest realizowany przy pomocy systemu na stronie internetowej: www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl.

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczne zgłoszenie

Zgłoszenie dostępne będzie na stronie naboru. Należy je wydrukować i złożyć razem z oświadczeniem o miejscu zamieszkania w sekretariacie szkoły obwodowej. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej zostanie przyjęte z urzędu.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, np. zamieszkanie kandydata na terenie Wodzisławia Śląskiego, uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły (szkoły/przedszkola w Zespole), do której ubiega się o przyjęcie.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są tutaj. W razie pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta (nr tel. 32 45 90 538).

Ważne dokumenty dotyczące rekrutacji
Uchwała NR VI/35/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR XXVIII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym

Zarządzenie NR OR-I.0050.82.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 14 marca 2019 r.w sprawie zmiany Zarządzęnia Nr OR-I.0050.29.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Uchwała NR VII/48/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski oraz określenia ich granic obwodów od dnia 1 września 2019 r.Rekrutacja do szkół podstawowych

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również