Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Prace archeologiczne na Galgenbergu

  • Dodano: 2022-02-28 06:30, aktualizacja: 2022-02-27 21:23

Wodzisław Śląski ma długą i trudną historię. Miasto zmagało się z pożarami, w których spłonęło większość archiwów.

Niektóre z nich były celowo niszczone. W ostatnim stuleciu zmienił się również teren. W związku z tym w wielu wypadkach jedynie dzięki badaniom archeologicznym możemy poznać historię konkretnych miejsc w naszym mieście. W ubiegłym roku wodzisławskie Muzeum prowadziło prace na wzgórzu Galgenberga.

Galgenberg

Jest to jedno z najbardziej mrocznych miejsc na terenie miasta. Wzgórze Galgenberg ma słabo udokumentowaną historię związaną z dawną jurysdykcją. Od średniowiecza do połowy XVIII wieku wykonywano tam egzekucje na skazanych. W czasie II RP na Galgenbergu znajdował się punkt obserwacyjny strony przeciwlotniczej, natomiast podczas II wojny światowej pojawiły się plany stworzenia w tej lokalizacji parku pamięci zasłużonych Niemców. W ostatnich latach porośnięte drzewami wzgórze było miejscem spotkań drużyn harcerskich.

Badania archeologiczne w 2021 roku

Prace na wzgórzu Galgenberga rozpoczęły się 9 sierpnia 2021 roku. W trakcie badań archeologicznych założono 10 wykopów na planie prostokąta, o łącznej powierzchni 131 m2, a ich głębokość wyniosła od 40 do 125 cm. Przebadano około 65 m2 ziemi. Realizowane prace pozwoliły na odkrycie 12 obiektów, które związane są z działalnością człowieka głównie w XX wieku. Dwa z wyróżnionych obiektów pochodzą prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX wieku. Odkryto również dołki posłupowe. Nie można było jednak określić okresu, z którego pochodzą ze względu na brak materiałów ruchomych. Natrafiono także na 1 pradziejowy rdzeń krzemienny. Dla szerszego rozpoznania wzgórza wykonano 35 odwiertów, aby móc ewentualnie natrafić na obiekty archeologiczne, a także szczegółowo rozpoznać układ stratygraficzny wzniesienia.

Łącznie odkryto 918 przedmiotów zabytkowych:

  • 488 fragmentów ceramiki naczyniowej (53,16 proc.),
  • 11 fragmentów kafli (1,2 proc.),
  • 166 innych przedmiotów ceramicznych (np. polepa, ceramika budowlana; 18,08 proc.),
  • 107 przedmiotów żelaznych (11,66 proc.),
  • 7 przedmiotów z innych metali (0,76 proc.),
  • 75 fragmentów szklanych (8,17 proc.),
  • 29 przedmiotów kamiennych (3,16 proc.),
  • 4 krzemienie (0,44 proc.).

Prace badawcze pozwoliły ustalić najwcześniejsze ślady pobytu człowieka na wzgórzu Galgenberg. Sięgają one paleolitu i mogą być związane z żyjącą w tym miejscu społecznością sprzed około 10 000 lat. Odkryto również ślady działalności człowieka sięgające późnego średniowiecza (6 fragmentów ceramiki z XIV/XV wieku) oraz okresu wczesnonowożytnego (23 fragmentów). Najwięcej fragmentów naczyń wyróżniono z okresu późnonowożytnego (338), co stanowi blisko 80% całego zbioru ceramiki. Z okresu od przełomu XIX/XX wieku i późniejszego pochodzi 71 fragmentów ceramiki. Jednocześnie natrafiono na 23 fragmenty kafli. Najstarsze pochodzą z XVII wieku.

Znaleziono także przedmioty metalowe. Wśród nich najbardziej zagadkowe wydają się być łańcuch oraz fragment zawiasu. Na uwagę zasługuje podkówka z buta oraz przedmiot z brązu, który prawdopodobnie jest rodzajem okucia. Oprócz tego odkryto liczne gwoździe, kliny, czy np. uchwyt sztućca. Największymi odkrytymi obiektami były liczne fragmenty naczyń i szpile służące do utrzymania stabilności namiotu. Prawdopodobnie są to pozostałości po pobycie harcerzy, likwidujących zapewne obozowisko.

Podsumowanie prac

Prace zakończyły się w październiku ubiegłego roku. Co ciekawe, odkryte nawarstwienia oraz pozyskane materiały zabytkowe na Galgenbergu nie przyniosły przesłanek archeologicznych o wykorzystaniu tego wzgórza jako miejsca straceń, pomimo przebadania przez Muzeum w Wodzisławiu Śląskiem znacznej części tego obszaru. Pomimo tego należy przyjąć, że wyroki wymierzano na Galgenbergu od średniowiecza, aż do 1748 roku. Najbardziej wiarygodnym miejscem, w którym mogły być wykonywane wyroki, jest podnóże góry Galgenberg, przy ulicy Kopernika, gdzie na początku XX wieku stał krzyż i liczne głazy. Pracownicy wodzisławskiego Muzeum uważają, że tam należałoby szukać dalszych śladów miejsca egzekucji.

Galgenberg jest niewątpliwie jednym z ważniejszych miejsc w mieście oraz wiąże się z początkami funkcjonowania Wodzisławia Śląskiego, dlatego planuje się kontynuować dalsze prace nad historią wzgórza.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również