Wodzisław Śląski - portal miejski Wodzislaw.com.pl

Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Powstanie prawie dwadzieścia kilometrów sieci kanalizacyjnej

  • Dodano: 2018-05-30 11:45

W Wodzisławiu Śląskim trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej. Inwestycja ta podzielona jest na trzy etapy. Ostatni z nich najprawdopodobniej zakończy się w 2021 roku.

Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje drugi projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej, na który pozyskało dotację ze środków unijnych. Poprzedni, w którym prace trwały od 2008 do 2015 roku, zakończył się wybudowaniem 168 kilometrów sieci kanalizacyjnej.

W nowej perspektywie finansowej ponownie pojawiły się środki na budowę kanalizacji i postanowiliśmy z tego skorzystać. Zaczęliśmy szukać efektywnych obszarów do skanalizowania, wtedy powstała koncepcja zmiany aglomeracji Wodzisław – mówi Marek Chrószcz, kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

Aglomeracja to obszar o dostatecznie zwartej zabudowie, gdzie jest ekonomicznie uzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej i zgodnie z wymaganym wskaźnikiem efektywności musi przypadać 120 mieszkańców na kilometr wybudowanej sieci. Taki obszar został zaproponowany przez PWiK przy udziale Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz gmin, a ostatecznie plan aglomeracji zatwierdził urząd marszałkowski. – Pozytywna decyzja staje się przepustką do aplikowania o środki unijne, ponieważ większość programów unijnych konstruowana jest w taki sposób, że o dotację można starać się w obrębie wyznaczonej aglomeracji. Połączyliśmy trzy istniejące aglomeracje: Bełsznicę, Wodzisław i Rydułtowy. W 2016 roku aplikowaliśmy o nowe środku unijne. Udało się, pozyskaliśmy ponad 44 mln zł dotacji z Funduszu Spójności więc ruszyliśmy z projektowaniem nowej sieci kanalizacyjnej oraz ogłaszaniem przetargów na pierwsze roboty – dodaje kierownik Chrószcz.

Nowy projekt dotyczy pięciu gmin: Gorzyc, Radlina, Rydułtów, Marklowic i Wodzisławia Śląskiego. Na terenie każdej gminy budowana jest sieć kanalizacyjna, a tam gdzie zachodzi potrzeba, modernizowana jest również sieć wodociągowa. Wprowadzane są prace unowocześniające na oczyszczalni ścieków Karkoszka II, ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej.

Cały projekt zakłada budowę 70 km kanalizacji na terenie pięciu gmin oraz modernizację 20 km wodociągów. Do kanalizacji zostanie podłączonych 1600-1700 budynków zamieszkiwanych przez około 6000 mieszkańców – podkreśla pracownik PWiK.

Wodzisławskie etapy

Najwięcej prac prowadzonych będzie na terenie naszego miasta i w gminie Gorzyce. W Wodzisławiu Śląskim inwestycje podzielone są na trzy etapy. We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęły się i trwają aktualnie prace w dzielnicy Wilchwy. Ten etap inwestycji ma zakończyć się pod koniec tego roku. – Sieć budowana jest na ul. Jodłowej. Tam mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Wiedzą, że są to niedogodności chwilowe i rozumieją konieczność ich wprowadzenia, za co im dziękujemy – mówi Marek Chrószcz. Prace trwają na ul. Batalionów Chłopskich. Z końcem roku do mieszkańców trafią powiadomienia o możliwości podłączenia się do sieci. Z tego obszaru do podłączenia będzie ok. 130 budynków, a budżet na to zadanie wynosi 5,4 mln zł brutto.

Wodzisławskie Przedsiębiorstwo jest już po przetargu na drugi etap budowy kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. Firma została wybrana, aktualnie, co jest warunkiem podpisania umowy, trwa kontrola dokumentów przetargowych przeprowadzana przez Urzędu Zamówień Publicznych. Bez wyniku kontroli nie można przystąpić do podpisania umowy.

Szacuję, że z początkiem lipca będzie szansa na podpisanie kolejnego kontraktu, który obejmuje zakres ulicy Starowiejskiej i Poprzecznej, w dzielnicy Turzyczka. Być może wykopy rozpoczniemy już od września i do września przyszłego roku ten etap budowy uda się zakończyć. Podłączonych zostanie ok. 50 budynków, a koszt inwestycji wyniesie 3,2 mln zł brutto– uściśla kierownik JRP.

Trzeci etap, największy w Wodzisławiu Śląskim, obejmować będzie kilkanaście kilometrów budowy sieci kanalizacyjnej. Przetarg na to zadanie ogłoszony zostanie z początkiem 2019 roku, a finalizacja planowana jest do 2021 r. Etap trzeci obejmuje boczne ulice Pszowskiej, w tym: ulicę Oraczy, Strażacką, Norwida, Smolną, Dołki . Tam też nastąpi modernizacja sieci wodociągowej. Podłączonych zostanie ok. 300 budynków.

Sumując, w Wodzisławiu Śląskim powstanie prawie 20 km sieci kanalizacyjnej, podłączonych zostanie około 480 budynków, co daje liczbę ok. 1500 mieszkańców – wymienia Marek Chrószcz. -To ostatnia taka perspektywa finansowa, w której duże środki unijne przeznacza się na taki cel. Liczymy, że w przyszłości będą pojawiać się środki na kanalizację deszczową, na jej modernizacje i rozbudowę, lecz póki co, jest to zadanie gmin, a nie PWiK- dodaje.

Pomoc w realizacji

Od przyszłego roku rozpocznie się akcja podłączeniowa. Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. służy mieszkańcom pomocą w tym zakresie i to na rożne sposoby. Wspiera w procedurach podłączeniowych, pomaga technicznie i służyć doradztwem.

Dla wszystkich mieszkańców opracowujemy projekty przyłączeń kanalizacyjnych i o tym informujemy przy okazji zawiadomienia o konieczności podłączenia się do sieci. Promocja jest taka – za złotówkę sprzedajmy projekt, jednak, by z niej skorzystać, trzeba wywiązać się z terminu na podłączenie. Jest to zwykle kilka miesięcy, oczywiście z uwzględnieniem sezonu budowlanego – wyjaśnia. – Prowadzimy także sprzedaż materiałów po cenach hurtowych. Klienci mogą zatem zaoszczędzić czas i zamiast biegać po hurtowniach, zaopatrzyć się u nas, w jednym miejscu. Ponadto, telefonicznie lub na miejscu, doradzamy, jak właściwie wykonać przyłącze. Na odbiór przyjeżdżamy bezpłatnie, nic nie kosztuje także włączenie do studni kanalizacyjnej. Każde uzbrojenie terenu trzeba nanieść na mapę geodezyjną. Można to zrobić we własnym zakresie, lub skorzystać z wybranej przez nas firmy geodezyjnej – mówi pracownik spółki.

Dogodności jest sporo. Możliwością przyłączenia do sieci kanalizacyjnej mieszkańcy są żywo zainteresowani. Rzadko zdarzają się przypadki problematyczne. Częściej – wprost przeciwnie – chęci do podłączenia są większe, niż możliwości finansowe.

Warto także zapamiętać, że nie można przyłączać się do kanalizacji samowolnie. – Każdy właściciel posesji zostanie zawiadomiony przez nasze przedsiębiorstwo listem poleconym o możliwości, a zarazem obowiązku podłączenia się do kanalizacji. W piśmie, który kierujemy do mieszkańców, podane są telefony oraz cała procedura podłączeniowa. W sumie nie jest to skomplikowane – mówi kierownik i zaznacza, że w tym zakresie przedsiębiorstwo ma z gminami wypracowaną procedurę, która dobrze i skutecznie funkcjonuje od lat.

Warto przypomnieć, iż w poprzednim projekcie, które realizowało PWiK, w latach 2008-2015, podłączono do kanalizacji ponad 4000 tysiące posesji.

Mamy więc nadzieję, że również ten obecny projekt, przy współpracy i zaangażowaniu mieszkańców zostanie zakończony sukcesem – puentuje.

źródło: Gazeta Wodzisławska

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.