Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Pamiętaj o obowiązku wiosennej deratyzacji

  • Dodano: 2022-04-13 06:30, aktualizacja: 2022-04-12 21:24

Urząd Miasta przypomina o obowiązku wiosennej deratyzacji. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi, zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, zabudowane obiektami handlowymi i usługowymi branży spożywczej i gastronomicznej. Obowiązkową deratyzację w wyżej wskazanych obszarach należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym - marzec/kwiecień oraz jesiennym - wrzesień/październik.

Instrukcje dotyczące deratyzacji

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji deratyzacji (właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami itd.) mają obowiązek zakupić i wyłożyć, zgodnie z instrukcją na opakowaniu, trutkę na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania. Powinny odpowiednio oznaczyć miejsca wyłożenia napisem "UWAGA, TRUCIZNA” i zabezpieczyć je przed dostępem zwierząt domowych oraz kotów wolno żyjących. Ulotka musi zawierać datę przeprowadzenia deratyzacji. Po zakończeniu deratyzacji trutkę należy usunąć. Wykonanie deratyzacji można zlecić wyspecjalizowanej firmie.

Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny. Potwierdzeniem wywiązania się, podczas kontroli Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, jest paragon za zakup trutki na gryzonie lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (tel. 32 45 90 552).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również