Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Pamiętaj o obowiązku jesiennej deratyzacji

  • Dodano: 2022-10-12 06:45, aktualizacja: 2022-10-11 21:11

Urząd Miasta przypomina o obowiązku jesiennej deratyzacji. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi, zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, zabudowane obiektami handlowymi i usługowymi branży spożywczej i gastronomicznej. Deratyzację w wyżej wskazanych obszarach należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym - marzec/kwiecień oraz jesiennym - wrzesień/październik.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Zasady prowadzenia deratyzacji

W ramach przeprowadzanej deratyzacji osoby władające nieruchomością mają obowiązek zakupienia i wyłożenia preparatów deratyzacyjnych, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Preparaty należy wyłożyć na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania. Miejsca wyłożenia trutki należy odpowiednio oznakować napisem "UWAGA TRUCIZNA" i zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych, kotów wolno żyjących i ptactwa. Informacja o wyłożeniu trutki powinna zawierać datę przeprowadzenia deratyzacji. W czasie trwania akcji deratyzacji powinno się monitorować pobieranie preparatu i na bieżąco uzupełniać jego ubytek.

Po zakończeniu deratyzacji preparaty należy usunąć. Wykonanie deratyzacji można zlecić wyspecjalizowanej firmie. Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy.

Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku, podczas kontroli Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, będzie paragon za zakup preparatu na gryzonie lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (tel. 32 45 90 552).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również