Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Nabór do Żłobka w marcu

  • Dodano: 2021-02-08 06:30, aktualizacja: 2021-02-07 23:02

Tegoroczny nabór do Żłobka odbędzie się, podobnie jak w zeszłym roku, przy wsparciu systemu elektronicznego, na stronie internetowej.

Rozpocznie się 1 marca o godzinie 6:30, a zakończy 31 marca.

- Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w Żłobku, dzieci do niego uczęszczające nie biorą udziału w rekrutacji - przekazuje Barbara Buława, dyrektor miejskiej jednostki.

Do żłobka przyjmowane są dzieci:

  • w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, a w wyjątkowych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do 4 roku życia,
  • zamieszkałe na terenie Wodzisławia Śląskiego,
  • obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym,
  • rodziców/opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym.

Pierwszeństwo wynikające z "ustawy żłobkowej" mają dzieci:

  • z rodzin wielodzietnych, 
  • niepełnosprawne, których rodzice przedstawiają orzeczenia o niepełnosprawności dzieci, jeśli nie istnieją przeciwwskazania do objęcia ich opieką.

Ponadto pierwszeństwo przy przyjęciu mają także dzieci posiadające rodzeństwo w Żłobku.

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń w systemie elektronicznym. Zgłoszenia, po wprowadzeniu danych dziecka, będą w czasie rzeczywistym wyświetlane na stronie internetowej, w postaci listy kolejnych zgłoszeń. Na adres e-mail podany w czasie zgłoszenia zostanie wysłany link ważny do 31 marca br., poprzez który rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka.

W karcie wpisujemy termin przyjęcia od 01.09.2021 r. Ważne, aby wpisać pełną liczbę godzin pobytu (np. 6:30-14:30 lub 8:00-16:00). Żłobek jest czynny od 6:30 do 16:30. Rodzice składają do jednostki kartę zgłoszenia kompletnie wypełnioną i wygenerowaną z systemu elektronicznego zgodną ze stanem faktycznym, świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji, z podpisami rodziców i załączonymi dokumentami: zaświadczeniem o zatrudnieniu rodziców, kopią karty 3+ oryginałem do wglądu, orzeczeniem o niepełnosprawności.

Karty zgłoszenia można donieść z załączonymi dokumentami do końca marca, do godz. 16:30, do siedziby Żłobka (os. XXX-lecia 61, wrzucić do skrzynki pocztowej). W dniach 1-14 kwietnia będzie odbywać się weryfikacja kart zgłoszenia. Dyrektor jednostki Barbara Buława przekazała, że 15 kwietnia, w godzinach pracy Żłobka będzie można telefonicznie uzyskać informacje o dzieciach przyjętych. Nazwiska nieprzyjętych zostaną umieszczone na liście oczekujących na miejsce.

Masz pytania o rekrutację? Prosi się o kontakt ze Żłobkiem pod numerem 32 44 50 438.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również