Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Nabór do Żłobka Miejskiego. Sprawdź ważne informacje!

  • Dodano: 2023-02-24 07:45, aktualizacja: 2023-02-23 21:43

Już w marcu ruszy nabór do Żłobka Miejskiego nr 1. Rekrutacja będzie odbywała się, podobnie jak w zeszłym roku, przy wsparciu systemu elektronicznego w terminie od 1 marca o godz. 6:30 do 31 marca br.

Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w żłobku, dzieci uczęszczające do żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Nabór odbywa się elektronicznie na stronie internetowej.

Do żłobka przyjmowane są dzieci:

w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, a w wyjątkowych przypadkach gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia,
zamieszkałe na terenie miasta Wodzisław Śląski,
obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym,
rodziców/opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym.

Pierwszeństwo wynikające z ustawy żłobkowej mają dzieci:

  • z rodzin wielodzietnych, 
  • dzieci niepełnosprawne, których rodzic przedstawia orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, jeśli nie istnieją przeciwwskazania do objęcia ich opieką.    

Ponadto pierwszeństwo przy przyjęciu mają także:

  • dzieci posiadające rodzeństwo w żłobku.

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń w systemie elektronicznym. Zgłoszenia, po wprowadzeniu danych dziecka, będą w czasie rzeczywistym wyświetlane na stronie internetowej, w postaci listy kolejnych zgłoszeń. Na adres email podany w czasie zgłoszenia dziecka do żłobka zostanie wysłany link ważny do 31 marca 2023 roku, poprzez który rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do żłobka. W karcie wypisujemy termin przyjęcia od 1 września 2023 roku. ważne aby wpisać pełną liczę godzin pobytu np. 6:30-14:30 lub 8:00-16:00. Żłobek jest czynny od 6:30-16:30. Rodzice składają do żłobka kartę zgłoszenia kompletnie wypełnioną i wygenerowaną z systemu elektronicznego zgodną ze stanem faktycznym, świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji z podpisami rodziców i załączonymi dokumentami: zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców, kopia karty 3+ oryginał do wglądu, orzeczenie o niepełnosprawności.

Karty zgłoszenia można donieść z załączonymi dokumentami do końca marca, do godz. 16:30, do siedziby Żłobka (os. XXX-lecia 61). W dniach od 3 do 13 kwietnia będzie odbywać się weryfikacja kart zgłoszenia. Dyrektor jednostki Barbara Buława przekazała, że 14 kwietnia, w godzinach pracy Żłobka lub telefonicznie będzie można uzyskać informacje o dzieciach przyjętych. Nazwiska nieprzyjętych zostaną umieszczone na liście oczekujących na miejsce.

Macie pytania o rekrutację? Prosi się o kontakt ze Żłobkiem pod numerem 32 445 04 38.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również