Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Miasto stara się o środki na rewitalizację Baszty

  • Dodano: 2018-08-24 12:15

Miasto podejmuje działania w kierunku remontu zabytkowej Baszty. Jeśli na zbliżającej się sesji Rady Miejskiej radni wyrażą pozytywną opinię na temat porozumienia o współpracy w ramach projektu "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia, będzie możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Porozumienie o współpracy stanowi niezbędny załącznik wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony przez partnera wiodącego - Euroregion Silesia (Czechy) wraz z pozostałymi partnerami projektu: miastem BudiĄov nad BudiĄovkou, gminą Jeseník nad Odrou oraz Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry.

Oparty o partnerstwo projekt jest tutaj znaczący. Przy wyborze do dofinansowania duży nacisk kładziony jest na faktyczne transgraniczne oddziaływanie, a także działania w zakresie infrastruktury, ukierunkowane na ponadgraniczne udostępnianie i wykorzystanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu. Wybierane są jedynie te projekty, które mają wpływ po obu stronach pogranicza i które mogą przyczynić się do zwiększenia odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie posiadanych zasobów.

Głównym celem projektu po stronie Wodzisławia Śląskiego jest rewitalizacja zabytkowej Baszty wraz z infrastrukturą towarzyszącą - tak, aby przystosować ją do odwiedzających. We wspomnianych czeskich mieście i gminie wybudowane mają zostać z kolei dwie nowe wieże widokowe. Należy podkreślić, że na realizację tych działań możliwe jest pozyskanie z Programu nawet 85-proc. dofinansowania.

Partnerski projekt przyczyni się do włączenia wież do szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia. Tym samym powstanie nowy produkt turystyczny - szlak składający się z 34 obiektów, w tym wszystkie nowo wybudowane/przebudowane wieże (w sumie 14, w tym 3 wspomniane wyżej), a także "stare" wieże i punkty widokowe, szlaki rowerowe i piesze, do których można dojechać lub dojść. Dzięki projektowi ma zwiększyć się odwiedzalność Wodzisławia Śląskiego i innych biorących udział w projekcie.

Przypomijmy, miasto starało się już wcześniej o środki na rewitalizację Baszty. W porozumieniu z miastem BudiĄov nad BudiĄovkou złożyło wniosek. Wtedy jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. Cel pozostał ten sam, więc miasto postanowiło aplikować w porozumieniu z większą liczbą partnerów. Według informacji przekazanych przez Wydział Funduszy Zewnętrznych, wniosek planowany jest do złożenia przez partnera wiodącego na jesieni tego roku.


Źródło: UM Wodzisław Śląski

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również