Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Konsultacje w sprawie publicznej komunikacji zbiorowej

  • Dodano: 2018-02-08 08:15, aktualizacja: 2018-02-07 12:38

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, świadczonej autobusami linii A, B, C, D.

Z uwagi na wygaśnięcie z końcem br. umowy z operatorem świadczącym usługi na ww. liniach, zachodzi potrzeba opracowania założeń do nowego przetargu. Służyć temu mają konsultacje społeczne, które prowadzone zostaną w dniach 5 - 28 lutego 2018 r.

Aktualne trasy linii komunikacji miejskiej
Linia A:

Mszańska – Św. Wawrzyńca – Jastrzębska – Mikołaja Kopernika – Bogumińska – Wincenta Witosa – Jana Pawła II – 26 Marca – Franciszka Matuszczyka - Pszowska - Górnicza - Kokoszycka – Mieszka – Leszka - Radlińska – 26 Marca - Jana Pawła II – Wincentego Witosa – Bogumińska – Mikołaja Kopernika – Św. Wawrzyńca – Mszańska.

Linia B:

Mszańska – Św. Wawrzyńca – Jastrzębska – Stefana Czarnieckiego – Skrzyszowska – Bogumińska – Wincenta Witosa – Jana Pawła II – 26 Marca - Radlińska – Leszka – Mieszka - Kokoszycka – Górnicza – Pszowska – Franciszka Matuszczyka - 26 Marca - Jana Pawła II – Witosa – Bogumińska - Skrzyszowska – Stefana Czarnieckiego - Jastrzębska - Św. Wawrzyńca – Mszańska.

Linia C1:

Wariant I:

Ignacego Paderewskiego – Szybowa – Młodzieżowa – Wolności – Pszowska – Wincenta Witosa – Jana Pawła II – 26 Marca – Radlińska - Leszka – Mieszka – Kokoszycka – Radlińska – Bolesława Chrobrego – Ignacego Kraszewskiego (Pszów) – Romualda Traugutta (Pszów).

Wariant II:

Kazimierza Przerwy – Tetmajera (Rydułtowy) – Plebiscytowa (Rydułtowy) – Romualda Traugutta (Rydułtowy) – Romualda Traugutta (Pszów) – Ignacego Paderewskiego – Młodzieżowa – Wolności – Pszowska - Wincenta Witosa – Jana Pawła II – 26 Marca – Radlińska - Leszka – Mieszka – Kokoszycka – Radlińska – Bolesława Chrobrego – Ignacego Kraszewskiego (Pszów) – Romualda Traugutta (Pszów).

Wariant III:

Młodzieżowa – Pszowska – Wincentego Witosa

Wariant IV:

Ignacego Paderewskiego – Szybowa – Młodzieżowa – Wolności – Pszowska – Wincentego Witosa – Jana Pawła II – 26 Marca – Armii Krajowej – Rybnicka – Bolesława Chrobrego - Ignacego Kraszewskiego (Pszów) – Romualda Traugutta (Pszów).

Linia C2:

Wariant I:

Romualda Traugutta (Pszów) – Ignacego Kraszewskiego (Pszów) – Bolesława Chrobrego – Radlińska – Kokoszycka – Mieszka – Leszka – Radlińska – 26 Marca – Jana Pawła II – Wincentego Witosa – Pszowska – Czyżowicka – Wolności – Młodzieżowa - Ignacego Paderewskiego – Szybowa.

Wariant II:

Romualda Traugutta (Pszów) – Ignacego Kraszewskiego (Pszów) – Bolesława Chrobrego – Radlińska – Kokoszycka – Mieszka – Leszka – Radlińska – 26 Marca – Jana Pawła II – Wincentego Witosa – Pszowska – Czyżowicka – Wolności – Młodzieżowa - Ignacego Paderewskiego - Romualda Traugutta (Pszów) - Romualda Traugutta (Rydułtowy) - Plebiscytowa (Rydułtowy) - Kazimierza Przerwy – Tetmajera (Rydułtowy)

Wariant III:

Romualda Traugutta (Pszów) - Ignacego Kraszewskiego (Pszów) – Bolesława Chrobrego – Radlińska – Kokoszycka – Mieszka – Leszka – Radlińska – 26 Marca – Jana Pawła II – Wincentego Witosa.

Wariant IV:

Romualda Traugutta (Pszów) – Ignacego Kraszewskiego (Pszów) – Bolesława Chrobrego – Rybnicka – Armii Krajowej - 26 Marca – Jana Pawła II – Wincentego Witosa – Pszowska – Czyżowicka – Wolności – Młodzieżowa.

Linia D1:

Wariant I:

Wincentego Witosa – Bogumińska – Starowiejska – Czyżowicka – Karkoszka – Rogowska - Roboty – Wolności – Pszowska – Wincentego Witosa.

Wariant II:

Wincentego Witosa – Czyżowicka – Wolności – Roboty – Rogowska - Karkoszka – Czyżowicka – Starowiejska – Bogumińska – Wincenta Witosa.

Linia D2:

Wariant I:

Wincentego Witosa – Rybnicka – Bolesława Chrobrego – Radlińska – Kokoszycka – Mieszka – Leszka – Radlińska – 26 Marca – Jana Pawła – Wincentego Witosa.

Wariant II:

Wincentego Witosa – Jana Pawła II – 26 Marca – Radlińska – Leszka – Mieszka – Kokoszycka – Radlińska – Bolesława Chrobrego – Rybnicka – Wincentego Witosa.

Konsultacje społeczne
Konsultacje będą prowadzone w dniach 5 - 28 lutego 2018 roku. Uwagi, wnioski, propozycje zmian w funkcjonowaniu linii komunikacji miejskiej Wodzisławia Śląskiego można przekazać poprzez wypełniony formularz ankiety na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski, osobiście w kancelarii Urzędu Miasta lub w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@wodzislaw-slaski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 roku.

Podsumowanie konsultacji społecznych będzie ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Pobierz ankietę

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.