Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP 3

  • Dodano: 2021-01-13 06:30, aktualizacja: 2021-01-12 19:52

Szkoła Podstawowa nr 3 być może będzie miała nowego dyrektora. To, kto nimi zostanie, okaże się po rozstrzygnięciu ogłoszonego przez prezydenta Mieczysława Kiecę konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Oferty zainteresowanych osób muszą zawierać m.in.:

  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola czy szkoły,
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i oświadczenia.

Swoją ofertę należy przesłać do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Bogumińska 4b) do 15 stycznia 2021 r., do godz. 13:00 (decyduje data wpływu).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez prezydenta miasta.

Szczegóły dot. konkursu można znaleźć w ogłoszeniu.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.