Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Kolejne wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

  • Dodano: 2020-04-16 10:30

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim uruchamia kolejne wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z COVID-19.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim od dnia 17 do 30 kwietnia 2020 r. uruchamia nabór wniosków o udzielenie dofinansowania:

1. części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy-MŚP, przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 568),
 
2. części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników-SAMOZATRUDNIENI, przyznawanego na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 568),
 
3. części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-NGO, przyznawanego na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 568),

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi materiałami dotyczącymi wnioskowanego wsparcia. Zasady wsparcia oraz pakiet wymaganych dokumentów znajdziesz tutaj 
 

Jak wnioskować o dofinansowanie?

Wnioski można składać w terminie od 17.04.2020 r. do 30.04.2020 r.

  • w sposób elektroniczny poprzez portal praca.gov.pl
  • Wypełniając wniosek elektronicznie należy zwrócić wagę na konieczność załączenia niezbędnych dokumentów w formie elektronicznej (bez konieczności uprzedniego drukowania, podpisywania i skanowania). Rekomendujemy składanie wniosków w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.
  • w formie papierowej

Wnioski w formie papierowej wraz z kompletem załączników należy przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Michalskiego 12, 44-300 Wodzisław Śląski lub złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Urząd Pracy do skrzynki zamieszczonej na ścianie budynku Urzędu przy wejściu do Centrum
Aktywizacji Zawodowej.


Komplet dokumentów składanych w postaci papierowej oznacza podpisanie wniosku wraz z załącznikami oraz dwoma egzemplarzami umowy.

Wnioski składane w innej formie nie będą rozpatrywane


Wnioski będą rozpatrywane do wysokości posiadanych środków. Informacji w sprawie naboru wniosków udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim pod numerami telefonów:

- 32 459 29 51,
- 32 459 29 53,
- 32 459 29 59.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również