Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Ewidencja sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych

  • Dodano: 2023-02-22 08:00, aktualizacja: 2023-02-21 21:23

Miasto realizując ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, dostarcza do mieszkańców wraz z decyzją podatkową zgłoszenia do ewidencji. Wodzisławianie proszeni są o wypełnienie wspomnianego formularza i złożenia go Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Biurze Obsługi klienta lub przesłanie na adres e-mailowy.

Zgłoszenia do ewidencji sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych można złożyć na dwa sposoby:

tradycyjnie w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Biurze Obsługi Klienta (ul. Bogumińska 4B, pok. 115-116),
online przesyłając formularz na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Przypomina się, że właściciel nieruchomości:

  • zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
  • pozbywający się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych ma obowiązek udokumentowania w formie umowy, korzystania z tej usługi poprzez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat (opłaconych faktur).

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znowelizowane przepisy nakładają na prezydenta miasta obowiązek przeprowadzenia kontroli posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrole muszą zostać przeprowadzone co najmniej raz na dwa lata. Kontrola może być realizowana w formie wezwania do przekazania dokumentów lub odbywać się na terenie nieruchomości, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

  • sprawdzenie posiadania umowy zawartej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • częstotliwość ich opróżniania - na podstawie okazanych rachunków lub faktur.

Zgłoszenie do ewidencji

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również