Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Dotacje na sport - informacja prezydenta miasta

  • Dodano: 2020-03-05 08:30, aktualizacja: 2020-03-02 11:06

Znamy wyniki ostatniego konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Wodzisławia Śląskiego.

W tej sprawie publikujemy stanowisko prezydenta miasta Mieczysława Kiecy.

"Mając pełną świadomość, jak ważne jest dla wodzisławskich klubów sportowych wsparcie finansowe ze strony naszego samorządu, nie zwlekając, podejmuję decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Jednocześnie informuję, iż podczas wczorajszej (26.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej nabrałem wątpliwości co do możliwości jego rozstrzygnięcia. Powodem tego było potencjalne złamanie przez radnych - członków komisji konkursowej deklaracji o bezstronności i poufności. Deklarację taką złożył każdy radny - członek komisji konkursowej. Takie działanie jest niezgodne z zasadami pracy komisji. Na tej podstawie mogę, jako prezydent miasta, unieważnić konkurs ofert. Po konsultacjach z radcami prawnymi podejmuję decyzję o podpisaniu zarządzenia, a tym samym przyjęciu propozycji podziału środków konkursowych, jaką złożyła mi powołana komisja konkursowa. Jako priorytet stawiam w tej kwestii dobro klubów sportowych, zwłaszcza młodych wodzisławskich sportowców. Wobec stawianych wczoraj pytań i zarzutów, chciałbym także wyjaśnić przebieg procedury konkursowej:

1. Pierwszym działaniem było pisemne wystąpienie 13 listopada 2019 roku do przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o wyznaczenie spośród grona radnych czterech osób, które staną się członkami komisji konkursowej. Odpowiedź została złożona 30 grudnia 2019 roku. Zawarto w niej propozycję udziału w pracach komisji pięciu członków Rady Miejskiej: Dezyderiusza Szwagrzaka, Mariusza Blazego, Adriana Jędryki, Adama Kantora oraz Łukasza Chrząszcza. Do udziału w pracach komisji wyznaczono także zastępcę prezydenta miasta Izabelę Kalinowską oraz kierownik Biura Spraw Społecznych Izabelę Michałek.

2. Formalnie komisja konkursowa została powołana zarządzeniem 9 stycznia 2020 r.

3. Posiedzenia komisji odbyły się w dniach: 10 stycznia, 15 stycznia, 30 stycznia, 14 lutego.

4. Podpisany przez wszystkich członków komisji konkursowej protokół, który daje mi możliwość rozstrzygnięcia konkursu, otrzymałem 26 lutego około godziny 15.00.

Ponadto informuję, że za formalną ocenę wniosków w największym zakresie, po zmianie uchwały Rady Miejskiej w kwietniu 2019 roku, odpowiada komisja konkursowa".

Mieczysław Kieca
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.