Wodzisław Śląski - portal miejski Wodzislaw.com.pl

Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Czym jest umowa o współpracę?

  • Dodano: 2020-04-29 09:00

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zawierania szeregu różnych umów. Jedną z nich może być umowa o współpracę. Pomimo, że nie została wprost uregulowana w Kodeksie cywilnym, to właśnie tam powinniśmy szukać właściwych dla niej przepisów.

Kiedy mamy do czynienia z umową o współpracy?

Umowa o współpracę jest charakterystyczna dla stosunków biznesowych, jej stronami w zdecydowanej większości przypadków są więc przedsiębiorcy. Umowa ta należy do kategorii nienazwanych umów prawa cywilnego, a więc swoją konstrukcję opiera o inne umowy wprost uregulowane w Kodeksie cywilnym (więcej o umowach nazwanych przeczytasz na https://www.inlegis-gliwice.pl/).

Umowa o współpracę pojawia się przede wszystkim wtedy, gdy przedsiębiorca chce nawiązać relacje z inną osobą wykonującą działalność gospodarczą, niekoniecznie z tej samej branży. Tego rodzaju zobowiązanie pomaga w nawiązywaniu relacji gospodarczych korzystnych dla obu kontrahentów. Można je zaciągnąć na każdym etapie wykonywanej działalności.

Kto może być stroną umowy o współpracy?

Stronami wspomnianej umowy może być tak naprawdę zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Nie ma oczywiście potrzeby, aby każdy z kontrahentów wykonywał określoną działalność gospodarczą, choć w praktyce jest to najczęściej pojawiająca się sytuacja.

Przepisy dopuszczają zatem możliwość, aby to jedna ze stron umowy była przedsiębiorcą, druga zaś może świadczyć swoje usługi w oparciu o inną formę zatrudnienia. Pamiętajmy, że umowa o współpracę bardzo często jest tak naprawdę dopiero wstępem do zawarcia w przyszłości zupełnie innego rodzaju zobowiązania – np. umowy o dzieło, zlecenia lub dostawy.

Na czym polega umowa o współpracę?

Umowa o współpracę ma za zadanie przygotować grunt pod długotrwałe relacje biznesowe, aczkolwiek nie musi być zawierana na czas nieokreślony. Jej podstawowym celem jest ustalenie warunków współpracy handlowej dotyczącej albo sprzedaży określonych towarów, albo też świadczenia oznaczonych usług.

Omawiane zobowiązanie skupia się więc na określeniu podstawowych praw i obowiązków pomiędzy kontrahentami, którzy decydują się na współdziałanie w prowadzeniu własnych biznesów.

Umowa o współpracę nie została uregulowana konkretnymi przepisami Kodeksu cywilnego, nie oznacza to jednak, że jej treść może być ukształtowana w dowolny sposób. Decydująca jest tu oczywiście wola stron i zakres wykonywanych przez nie działalności. Pamiętajmy, aby w takiej umowie znalazły się następujące elementy:

  • prawidłowe określenie stron zobowiązania (w przypadku osób prawnych konieczne jest wskazanie właściwego reprezentanta uprawnionego do podpisania umowy),

  • przedmiot umowy – kontrahenci powinni dokładnie określić zakres swoich wzajemnych praw i obowiązków,

  • klauzula poufności – stanowi ona zabezpieczenie stron przez upublicznieniem ważnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

  • kara umowna – będąca konsekwencją finansową za nieprzestrzeganie lub przedterminowe zerwanie umowy.

Oczywiście strony mogą wyposażyć daną umowę także o inne, dodatkowe elementy. Pamiętajmy jednak, aby były one zgodnie nie tylko z obowiązującymi przepisami, ale także i zasadami współżycia społecznego.

Czy umowa o współpracę poprzedza inne zobowiązania?

Odpowiadając na powyższe pytanie – tak. Umowa o współpracę stanowi zazwyczaj wstęp do zawarcia innego zobowiązania (podobnie jak ma to miejsce w przypadku umowy przedwstępnej oraz końcowej umowy sprzedaży).

Umowami, które najczęściej pojawiają się wkrótce po zawarciu współpracy są zlecenie oraz dzieło. Umowa o współpracę rysuje bowiem schemat działania kontrahentów (często w bardzo dokładnym stopniu), natomiast umowa o dzieło lub zlecenie jest już konkretyzacją wcześniej ustalonych warunków.

Oczywiście nie każda umowa o współpracę będzie prowadziła do zawarcia dodatkowego zobowiązania. Strony mogą bowiem zawrzeć już w pierwszym takim kontrakcie elementy charakterystyczne dla umowy o dzieło, zlecenia czy też dostawy. Mamy wówczas do czynienia z tzw. umową mieszaną, która będzie podlegała pod przepisy konkretnie nazwanej umowy zawartej w Kodeksie cywilnym.

Jak sporządzić umowę o współpracę?

Umowa o współpracę może być tak naprawdę zawarta w każdej formie, nawet ustnej. Ze względu jednak na przedmiot swojej regulacji i typowo biznesowy charakter powinna być sporządzona co najmniej w zwykłej formie pisemnej.

Przedsiębiorcy mogą samodzielnie spisać omawianą umowę. Z drugiej jednak strony prowadzenie wspólnej działalności w oparciu o taki kontrakt wymaga dokładnego przeanalizowania wszystkich kwestii z nim związanych. To z kolei może nam zagwarantować doświadczony prawnik, który specjalizuje się w sporządzaniu tego rodzaju umów.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.