Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Zimowe utrzymanie dróg w naszym mieście - do kogo dzwonić?

  • Dodano: 2021-12-24 06:30, aktualizacja: 2021-12-23 20:56

Poniżej znajdziecie między innymi listę telefonów, pod którymi można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg.

1. Dla przejezdności dróg miejskich: dla koordynacji działań w zakresie przejezdności dróg lokalnych miejskich publicznych i wewnętrznych, posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych na drogach lokalnych miejskich:

  • Zarząd Dróg Miejskich - tel. 32 455 61 34,
  • infolinia Akcji Zima - tel. 32 455 39 05,
  • dyżurny Akcji Zima - tel. 693 355 376.

2. Dla przejezdności dróg powiatowych na terenie Wodzisławia Śląskiego:

  • Punkt dyspozytorski w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3 (tel. 32 451 76 07, 32 451 74 15 - wewnętrzny 25, 508 114 717).

3. Dla przejezdności dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa):

  • Firma FB Serwis S.A, koordynator Akcji Zima - tel. 728 855 706, dyżurny Akcji Zima - tel. 698 225 932.

4. Dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska):

  • Punkt dyspozytorski: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad, oddział w Katowicach, rejon w Gliwicach - tel. 32 234 06 91 lub 92, Baza Materiałowa Racibórz przy ul. 1 Maja 3 - tel. 32 415 24 46, Punkt Informacji Drogowej w Katowicach - tel. całodobowy 32 259 67 06.

5. Dla interwencji telefonicznych w sprawach przejezdności dróg, komunikacji publicznej, gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, energetyki i gazownictwa, gospodarki mieszkaniowej wszystkich form własności:

  • Punkt dyspozytorski: Komenda Straży Miejskiej - tel. całodobowy - 32 455 13 45; 986, tel. komórkowy - 604 620 588.

Szczegółowe informacje nt. Akcji Zima można znaleźć w zarządzeniu nr OR.0050.260.2021 prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z 16 września 2021 r. w sprawie organizacji akcji zimowej i przeciwgołoledziowej na terenie miasta w sezonie 2021/2022.

Trzy grupy dróg

Drogi lokalne miejskie, o które zadba ZDM, podzielone są na trzy grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności zimowego utrzymania. W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub innych typowo zimowych zjawisk drogi pierwszej kolejności będą odśnieżane i zabezpieczane jak najszybciej. Drogi te zostaną odśnieżone na całej szerokości i posypane na całej długości. Również na całej szerokości odśnieżone, a także posypane na skrzyżowaniach, podjazdach i innych miejscach niebezpiecznych zostaną drogi drugiej kolejności. W przypadku dróg trzeciej kolejności przewiduje się przede wszystkim ich odśnieżanie.

Przygotowanie

Zarząd Dróg Miejskich dokonał przeglądu i napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia Akcji Zima, który jest w ich dyspozycji. Zaangażowane zostaną dwa samochody ciężarowe z solarką i pługiem, jedna koparko-ładowarka, jeden ciągnik z solarką i pługiem, miniciągnik z solarką i pługiem, mikrociągnik z solarką i pługiem. W Akcji Zima będzie brało udział około 20 pracowników jednostki. Włączeni zostaną także pracownicy Służb Komunalnych Miasta oraz firm zewnętrznych. W celu zapewnienia ciągłości działań związanych z prowadzeniem zimowego utrzymania zostaną powołani dyżurni oraz pracownicy do obsługi ładowarki, ciągników oraz samochodów ciężarowych z posypywarkami

W ramach przygotowań do Akcji Zima ZDM zaplanowano rozstawienie w mieście skrzyń z mieszanką soli i piasku do zabezpieczenia chodników, schodów, kładek i przejść w miejscach newralgicznych na głównych ciągach pieszo-jezdnych, będących w zarządzie miasta. ZDM zakupił dodatkowo 18 pojemników na piasek i sól, do ustawienia w kluczowych punktach wskazanych przez przewodniczących rad dzielnic (dwa pojemniki na każdą z dzielnic).

W ramach uzupełnienia braków sprzętowych oraz zapewnienia ciągłości odśnieżania i posypywania dróg oraz chodników w Akcji Zima będą brali udział podwykonawcy, którzy będą dysponowali jedenastoma jednostkami sprzętowymi wyposażonymi w pług i solarkę.

Do zwalczania śliskości nawierzchni jednostka dysponuje 400 tonami soli drogowej oraz 100 tonami piasku.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również