Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Zimowe utrzymanie dróg - do kogo dzwonić?

  • Dodano: 2018-12-27 12:30

Przed nami sezon zimowy. Możemy spodziewać się dni z ujemną temperaturą oraz opadami, które mogą utrudniać bezpieczne przemieszczanie się samochodami. Przypominamy listę telefonów, pod którymi można zgłaszać kwestie związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz wykaz dróg miejskich przeznaczonych do zimowego utrzymania przez Służby Komunalne Miasta.
Na terenie naszego miasta działają następujące ośrodki dyspozycyjne:

1. Służby Komunalne Miasta (numery tel. 32 455 51 93, 32 455 39 05, numer tel. dyżurnego Akcji Zima: 693 355 376) - dla koordynacji działań w zakresie:

a) przejezdności dróg lokalnych miejskich publicznych i wewnętrznych,

b) posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych na drogach lokalnych miejskich.

2. Punkt dyspozytorski w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3 (numery tel. 32 451 76 07 lub 32 451 74 15 - wewnętrzny 25, 515 509 955 - dla przejezdności dróg powiatowych na terenie Wodzisławia Śląskiego.

3. Podwykonawca Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe „DOMINIK” Franciszek Elias - Lider Konsorcjum (Czyżowice, ul. Rogowska 1) - dla przejezdności dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa):

    koordynator Akcji Zima: Daniel Moszczyński (tel. 795 567 595),
    dyżurni Akcji Zima: Damian Ceglarek (tel. 698 225 932, po godz. 15:30), Ireneusz Dudek (tel. 662 169 349, do godz. 15:30),
    telefony dyżurne: 32 422 88 69, 32 425 45 31 (do godz. 15:30).

4. Punkt dyspozytorski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon w Gliwicach (tel. 32 234 06 91), Baza Materiałowa Racibórz przy ul. 1 Maja 3 (tel. 32 415 24 46) - dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska).

5. Straż Miejska (numery tel.  32 455 13 45, 986 - całodobowe lub 604 620 588) - dla interwencji telefonicznych w sprawach:

a) przejezdności dróg,

b) komunikacji publicznej,

c) gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, energetyki i gazownictwa,

d) gospodarki mieszkaniowej wszystkich form własności.

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem prezydenta miasta wraz z wykazem dróg miejskich (kliknij).

Drogi lokalne miejskie, o które dbają SKM, podzielone są na 3 grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności zimowego utrzymania. W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub innych typowo zimowych zjawisk drogi pierwszej kolejności będą odśnieżane i zabezpieczane jak najszybciej. Drogi te zostaną odśnieżone na całej szerokości i posypane na całej długości. Również na całej szerokości odśnieżone, a także posypane na skrzyżowaniach, podjazdach i innych miejscach niebezpiecznych zostaną drogi drugiej kolejności. W przypadku dróg trzeciej kolejności planuje się przede wszystkim ich odśnieżanie.
Obowiązki mieszkańców

Wszystkim przypominamy też, iż obowiązek odśnieżania i zabezpieczania chodników należy do właściciela nieruchomości, do której przylega chodnik. Pamiętajmy także o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów ciąży obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków, mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.

Co ważne, usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu, wykonanych jako lekkie konstrukcje stalowe, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną. Trzeba to bowiem robić w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najbardziej niekorzystnego układu obciążeń dla konstrukcji.


Źródło: UM Wodzisław Śląski

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również