Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Wodzisław Śląski: Remont pałacu wznowiony

  • Dodano: 2020-06-18 10:00

Zeszłoroczna katastrofa budowlana mocno pokrzyżowała plany przebudowy i remontu Pałacu Dietrichsteinów. Nieprzewidziany problem zmusił wykonawców remontu do przerwania prac. Konieczne było wyjaśnienie przyczyn zdarzenia oraz zabezpieczenie budynku. W czasie ostatnich miesięcy trwało wiele prac związanych z dokumentacją projektową i niezbędnymi uzgodnieniami. Należało znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania przy prowadzeniu dalszego remontu. W końcu pojawiło się zielone światło – remont został wznowiony!

Pracownicy pojawili się na terenie budowy już w miniony poniedziałek. Wówczas na miejscu odbyła się stosowna narada, która zainaugurowała ponowne prace remontowe.

Dziś budowlańcy pracują już pełną parą. Porządkują plac budowy oraz stawiają wewnętrzne rusztowania. Od najbliższego poniedziałku na dwie zmiany będą prowadzić prace rozbiórkowe dachu. Co istotne, nie będzie już stawiane rusztowanie zewnętrzne. Prace rozbiórkowe, ze względu na stan obiektu i potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, będą prowadzone od wewnątrz oraz przy użyciu dźwigu.

Niezwykle się cieszę, że prace w pałacu zostały w końcu wznowione. Katastrofa budowlana spowodowała wiele komplikacji. Za nami wiele miesięcy pracy nad możliwością kontynuowania remontu. Dziś wiem, że pokonamy każdą trudność i będziemy cieszyli się z pięknego obiektu. Po latach prowadzenia trudnych inwestycji wiem, że każda wiąże się z problemami, wieloma nieprzewidzianymi zdarzeniami, czasem różnymi oskarżeniami czy brakiem zrozumienia trudnego procesu... Na szczęście wszystko zawsze kończyło się dobrze! Udało się zbudować park Trzy Wzgórza, wyremontować dworzec kolejowy, zbudować drogę zbiorczą. A i przy tych inwestycjach bywało gorąco. Też musieliśmy przezwyciężać liczne trudności. Dziś się z nich cieszymy. Z pięknego zabytkowego pałacu też będziemy się cieszyć. Będzie naszą wodzisławską dumą – mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca.

 

W okresie, który upłynął od zeszłorocznej sierpniowej katastrofy budowlanej, budowlańcy zdołali dokładnie uprzątnąć teren po zdarzeniu, wykonali zamurowania, zgodnie z projektem, otworów na parterze budynku, zabetonowali biegi i wymurowano ściany klatki schodowej od strony wschodniej na I piętrze, po uzyskaniu zgody Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonali rozbiórki gzymsu i uszkodzonego muru w obrębie odsłoniętej części dachu od strony parku, wykonali tymczasowe „trwałe” zadaszenie odsłoniętej części pałacu na okres zimowy, odkryli i wyczyścili istniejące kanały dymowe i wentylacyjne oraz wymienili cztery latarnie na ul. Kubsza uszkodzone wskutek katastrofy.

KALENDARIUM DZIAŁAŃ, czyli co działo się w ciągu minionych miesięcy

  1. 27.08.2019 r. zlecono firmie firmie inżynierskiej „Konstrukt” wykonanie ekspertyzy dotyczącej ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej.

  2. Uzyskano decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr K-NR.5142.1922.2019MR z dnia 31.10.2019 r. dot. pozwolenia na rozbiórkę gzymsu i uszkodzonego muru w obrębie odsłoniętej części dachu.

  3. 7.10.2019 r. zlecono Politechnice Śląskiej opracowanie pn. Weryfikacja projektu przebudowy i rozbudowy Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim w zakresie zaprojektowanej konstrukcji dachu.

  4. 12.11.2019 r. wezwano projektanta do usunięcia stwierdzonych w opracowaniu Politechniki Śląskiej wad projektu. W wyznaczonym czasie projektant nie udzielił odpowiedzi.

  5. 26.11.2019 r. wystosowano pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wszczęcie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec projektantów z powodu uchylania się od wykonywania obowiązków z zakresie pełnionego nadzoru autorskiego.

  6. 26.11.2019 r. wystosowano pismo do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o wszczęcie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec projektantów z powodu błędów w projekcie.

  7. 10.02.2020 r. zlecono opracowanie projektu naprawczego dachu Pałacu Dietrichsteinów w zakresie części konstrukcyjnej odbudowy gzymsu oraz zmiany konstrukcji dachu.

  8. Z uwagi na fakt, że dotychczasowy projektant odmówił usunięcia wad i braków w projekcie, 06.04.2020 r. zlecono firmie BAUREN Piotr Renke wykonanie projektu zamiennego Pałacu Dietrichsteinów w zakresie część architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  9. 21.05.2020 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie prac w zakresie rozbiórki i odbudowy gzymsów na całym budynku pałacu.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.