Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Świadczenie za udzielenie schronienia uchodźcom

  • Dodano: 2023-08-30 09:00

W czwartek, 24 sierpnia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające wzór wniosku na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Kto może ubiegać się o świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł za osobę dziennie?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy:  

  • przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co jest wymagane przy składaniu wniosku?

  • imię i nazwisko, PESEL lub NIP składającego wniosek,
  • PESEL lub numer dowodu tożsamości osób, które znalazły schronienie w prywatnych lokalach. Wskazanie we wniosku numeru PESEL, znacznie usprawni i przyspieszy wypłatę świadczenia,
  • wskazanie okresu zakwaterowania oraz liczby przyjętych osób oraz adresu pobytu.

Wnioski będą weryfikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Mieszkańcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszę być zgodne z prawdą.

Nowy wzór wniosku 

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy [kliknij].


Źródło: Urząd Miasta Wodzisław Śląski

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również