Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Prezydent Wodzisławia Śląskiego ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów oświaty

  • Dodano: 2023-03-15 07:15, aktualizacja: 2023-03-14 21:07

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto.

Konkursy na dyrektorów szkół i placówek oświatowych ogłoszone zostały dla:

  • Publicznego Przedszkola nr 6 (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 30) w Wodzisławiu Śląskim,
  • Szkoły Podstawowej nr 3 (ul. 26 marca 9) w Wodzisławiu Śląskim,
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (ul. Górnicza 7) w Wodzisławiu Śląskim,
  • Zespołu Szkół nr 1 (ul. św. Wawrzyńca 11) w Wodzisławiu Śląskim.

Kto może przystąpić do konkursu?

Do konkursów może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Oferty zainteresowanych osób muszą zawierać m.in.: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i oświadczenia.

Oferty należy przesłać do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Bogumińska 4b) w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora..." (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) do 30 marca br. do godz. 17:00 (decyduje data wpływu).

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty.

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez prezydenta miasta. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegóły dot. konkursów

Zarządzenie prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również