Wodzisław Śląski - portal miejski Wodzislaw.com.pl

Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Organizacje pozarządowe poszukiwane

  • Dodano: 2016-08-03 10:15
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w porozumieniu z Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego informują o zamiarze przystąpienia do realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, zgodnie z treścią Wytycznych Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.03.2016r.
 
 
W związku z powyższym  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim  poszukuje organizacji pozarządowych  zajmujących się statutowo przeciwdziałaniem ubóstwu  i wykluczeniu społecznemu do dystrybucji artykułów żywnościowych.
 
 
Deklaracje dotyczące chęci przystąpienia do współpracy należy składać w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 3 lub elektronicznie na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2016 roku.
 
 
Osoby do  kontaktu :
 
 
Krystyna Marek  telefon kontaktowy : 32- 4556200 w. 37
 
Renata Jureczko  telefon kontaktowy : 32- 4556200 w. 25

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.