Wodzisław Śląski - portal miejski Wodzislaw.com.pl

Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Odpady - przydatne informacje dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego

 • Dodano: 2019-08-19 13:15

Urząd Miasta Wodzisław Śląski przygotował szereg ważnych, przydatnych informacji dotyczących gospodarowania odpadami na terenie miasta, wystawiania odpadów do odbioru, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych itd. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Jesteś mieszkańcem domu jednorodzinnego?

Przed posesję możesz wystawiać do odbioru (w terminach zgodnych z doręczonym przez firmę harmonogramem):

 • zmieszane odpady komunalne (liczbę pojemników dostosuj do własnych potrzeb, stosując pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznacz numerem domu),
 • popiół (pojemnik dostosuj do własnych potrzeb, stosując pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznacz numerem domu i literą „P”),
 • papier (worek koloru niebieskiego o pojemności 120 l, oznacz numerem domu),
 • szkło bezbarwne i kolorowe (worek koloru zielonego o pojemności 80 l, oznacz numerem domu),
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (worek koloru żółtego o pojemności 120 l, oznacz numerem domu),
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (worek koloru brązowego o pojemności 120 l, oznacz numerem domu),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (pamiętaj, że do tego rodzaju odpadów nie należą - pomimo dużych rozmiarów - opony samochodowe, sprzęt AGD oraz odpady budowlano-remontowe takie jak kabiny prysznicowe, sanitariaty, drzwi czy okna).

Masz możliwość skorzystania z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie możesz zawieźć:

 • papier,
 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (limit: 500 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny, w tym 15 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią materiały izolacyjne i 20 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowi papa odpadowa),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny,
 • zużyte opony samochodowe (limit: do 8 opon/rok/nieruchomość)

Jesteś mieszkańcem lokalu mieszkalnego w bloku? 

Do pojemników umiejscowionych na przystosowanym (przez zarządcę) dla Twojego bloku tzw. “placyku gospodarczym” zanieś:

 • zmieszane odpady komunalne (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika),
 • popiół (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika),
 • papier (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru niebieskiego),
 • szkło bezbarwne i kolorowe (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru zielonego),
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru żółtego),
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru brązowego),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (pamiętaj, że do tego rodzaju odpadów nie należą - pomimo dużych rozmiarów - opony samochodowe, sprzęt AGD oraz odpady budowlano-remontowe takie jak kabiny prysznicowe, sanitariaty, drzwi czy okna).

Masz możliwość skorzystania z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie możesz zawieźć:

 • papier,
 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (limit: 500 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny, w tym 15 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią materiały izolacyjne i 20 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowi papa odpadowa),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny,
 • zużyte opony samochodowe (limit: do 8 opon/rok/nieruchomość).

Prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś objęty systemem gospodarowania odpadami komunalnymi?

Przed posesję możesz wystawiać do odbioru (w terminach zgodnych z doręczonym przez firmę harmonogramem):

 • zmieszane odpady komunalne (liczbę pojemników dostosuj do własnych potrzeb, stosując pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, zadeklaruj ją w Urzędzie Miasta, oznacz nazwą działalności),
 • popiół (pojemnik dostosuj do własnych potrzeb, stosując pojemniki o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznacz nazwą działalności),
 • papier (worek koloru niebieskiego o pojemności 120 l, oznacz nazwą działalności),
 • szkło bezbarwne i kolorowe (worek koloru zielonego o pojemności 80 l, oznacz nazwą działalności),
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (worek koloru żółtego o pojemności 120 l, oznacz nazwą działalności),
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (worek koloru brązowego o pojemności 120 l, oznacz nazwą działalności).

Masz możliwość skorzystania z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie możesz zawieźć:

 • papier,
 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś objęty systemem gospodarowania odpadami komunalnymi?

Do opisanych nazwą działalności pojemników umiejscowionych na przystosowanym dla Twojego bloku tzw. ”placyku gospodarczym” zanieś:

 • zmieszane odpady komunalne (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika),
 • popiół (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika),
 • papier (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru niebieskiego),
 • szkło bezbarwne i kolorowe (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru zielonego),
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru żółtego),
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru brązowego).

Masz możliwość skorzystania z usługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie możesz zawieźć:

 • papier,
 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Mieszkasz w tzw. ścisłym centrum naszego miasta?

Przed posesję możesz wystawiać do odbioru (w terminach zgodnych z doręczonym przez firmę harmonogramem):

 • zmieszane odpady komunalne (liczbę pojemników dostosuj do własnych potrzeb, stosując pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznacz numerem domu),
 • popiół (pojemnik dostosuj do własnych potrzeb, stosując pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznacz numerem domu),
 • papier (worek koloru niebieskiego o pojemności 120 l, oznacz numerem domu),
 • szkło bezbarwne i kolorowe (worek koloru zielonego o pojemności 80 l, oznacz numerem domu),
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (worek koloru żółtego o pojemności 120 l, oznacz numerem domu),
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (worek koloru brązowego o pojemności 120 l, oznacz numerem domu),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (pamiętaj, że do tego rodzaju odpadów nie należą - pomimo dużych rozmiarów - opony samochodowe, sprzęt AGD oraz odpady budowlano-remontowe takie jak kabiny prysznicowe, sanitariaty, drzwi czy okna).

Masz możliwość skorzystania z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie możesz zawieźć:

 • papier,
 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (limit: 500 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny, w tym 15 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią materiały izolacyjne i 20 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowi papa odpadowa),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny,
 • zużyte opony samochodowe (limit: do 8 opon/rok/nieruchomość).

Mieszkasz w tzw. ścisłym centrum naszego miasta? 

Do pojemników umiejscowionych na przystosowanym (przez zarządcę) dla Twojego lokalu mieszkalnego ”placyku gospodarczym” zanieś:

 • zmieszane odpady komunalne (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika),
 • popiół (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika),
 • papier (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru niebieskiego),
 • szkło bezbarwne i kolorowe (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru zielonego),
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru żółtego),
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru brązowego),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (pamiętaj, że do tego rodzaju odpadów nie należą - pomimo dużych rozmiarów - opony samochodowe, sprzęt AGD oraz odpady budowlano-remontowe takie jak kabiny prysznicowe, sanitariaty, drzwi czy okna).

Masz możliwość skorzystania z usługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie możesz zawieźć:

 • papier,
 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (limit: 500 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny, w tym 15 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią materiały izolacyjne i 20 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowi papa odpadowa),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny,
 • zużyte opony samochodowe (limit: do 8 opon/rok/nieruchomość).

Nasze odpady - ważne pojęcia

Bioodpady - od 1 sierpnia br. sprzed posesji będą odbierane bez limitu odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady zielone i biodegradowalne w jednym worku, pojemnik/worek koloru brązowego).

Deklaracja - zadbaj o terminowe złożenie i skrupulatne wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dostęp - właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpadów na czas pozbywania się tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

Harmonogram - aktualny harmonogram odbioru odpadów znajdziesz na stronie miasta (www.wodzislaw-slaski.pl) w zakładce Odpady lub w aplikacji Wodzisław Śląski Harmonogram Wywozu. Taki harmonogram do nieruchomości ma obowiązek dostarczyć także firma, która odbiera z terenu miasta odpady komunalne.

Kompost - jeżeli posiadasz możliwość, to w pierwszej kolejności kompostuj, ponieważ odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.

Materiały budowlane - nie wrzucaj do pojemników odpadów takich jak materiały budowlane, np. styropian budowlany - takie odpady możesz oddać w PSZOK-u.

Meble i odpady wielkogabarytowe - przy zbiórce mebli i odpadów wielkogabarytowych nie wystawiaj: okien, drzwi, sanitariatów czy zużytych opon (możesz je oddać w PSZOK-u), zderzaków i części samochodowych (możesz je oddać na stacjach demontażu pojazdów).

Nieprawidłowości - nie bądź obojętny, jeśli zauważysz nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, osobę, która postępuje niewłaściwie z odpadami lub pozbywa się ich w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Zareaguj. To również od Ciebie zależy czystość naszego miasta.

Numer - numerem nieruchomości oznacz pojemnik/worek z odpadami.

Objętość - żeby zmniejszyć objętość i zmieścić więcej w worku/pojemniku, zgniataj jego zawartość.

Pojemność - właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemności pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich pozbywania się.

Popiół - od 1 sierpnia br. na terenie Wodzisławia Śląskiego będzie prowadzona selektywna zbiórka popiołu pochodzącego z palenisk domowych. Przypominamy o obowiązku doposażenia nieruchomości w pojemnik lub pojemniki na popiół. Pojemnik przeznaczony do gromadzenia popiołu powinien zostać oznaczony literą "P".

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Marklowickiej 21 czynny jest we wtorki (godz. 8:00-18:00), czwartki (godz. 8:00-18:00), piątki (godz. 8:00-15:00) i soboty (godz. 8:00-13:00). Nr tel. do Punktu to 32 45 55 193 (wewn. 35).

Pytania - jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, skontaktuj się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta: tel. 32 45 90 453, 32 45 90 455.

Regulamin - koniecznie zapoznaj się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego (uchwała nr VII/44/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 27 marca 2019 r.) oraz szczegółowym sposobem i zakresem świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniem tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę (uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 27 marca 2019 r.).

Stan - pojemniki do zbierania odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Ścisłe centrum miasta - pod tym pojęciem należy rozumieć obszar obejmujący następujące ulice: Rynek, Mały Rynek, Apteczna, Wincentego Styczyńskiego, Władysława Opolskiego, Średnia, Świętego Jana, Księżnej Konstancji (do skrzyżowania z ul. Wałową), Powstańców Śląskich, Kościelna, Minorytów, Krótka, Zamkowa, Zgoda, Targowa (od ul. Rynek do ul. Juliusza Słowackiego), Ks. Płk. Wilhelma Kubsza (od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Józefa Michalskiego), marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Gladbeck, Juliusza Słowackiego, Wałowa, Sądowa, Plac Wojciecha Korfantego, Plac Świętego Krzyża, wraz z posesjami położonymi przy tych ulicach.

Zawartość - upewnij się, że w workach/pojemnikach znajdują się tylko te odpady, które są do nich przeznaczone.

Zawiązane worki - upewnij się, że worki są dobrze zawiązane - tak, by odpady w nich umieszczone nie wysypywały się.

źródło: Gazeta Wodzisławska

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.