Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Nowy program dofinansowań w mieście. Nabór od 17 maja

 • Dodano: 2021-05-12 07:00, aktualizacja: 2021-05-11 22:05

Wodzisławski magistrat zachęca do udziału w kolejny programie, który daje możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych - "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Nabór wniosków ruszy 17 maja i potrwa do 15 czerwca br.

W Urzędzie Miasta opracowany został projekt uchwały z nowym programem dofinansowań ze środków zewnętrznych - “Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”. Projekt został przedstawiony radnym podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Założenie jest takie, że miasto będzie ubiegać się o pozyskanie środków unijnych przeznaczonych na wymianę źródeł ciepła w poddanych częściowej termomodernizacji budynkach jednorodzinnych. Dofinansowanie miałoby pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs (w formule grantowej).

Cel projektu

Głównym celem projektu "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” jest poprawa jakości powietrza w naszym mieście poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania przez miasto dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie grantu może być zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2022.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt kierowany jest do osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli, użytkowników wieczystych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia lub przed podpisaniem umowy powierzenia grantu będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej tzn.:

 • budynek, dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku lub
 • budynek, w którym wykonano, po 1 stycznia 2011 r. przynajmniej jedną z niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku i posiada:
 • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony strop lub
 • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieploną podłogę na gruncie lub
 • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony fundament lub
 • kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony dach/stropodach.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy obecnym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012. Warunkiem jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej*, zastąpienie kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pellet, powietrzną pompą ciepła, przy zróżnicowaniu kwotowym w zależności od instalowanego źródła ciepła.

Wysokość dotacji:

 • Instalacja węzła ciepła - 8 tys. zł.
 • Instalacja kotła na pellet - 8 tys. zł.
 • Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego - 11 tys. zł.
 • Instalacja powietrznej pompy ciepła c.o. - 13 tys. zł.

Termin

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 17 maja do 15 czerwca 2021 r. Nie decyduje kolejność zgłoszeń a kryteria punktowe zawarte w regulaminie. Ocena wnioskodawców i ich zakwalifikowanie na „Listę podstawową” i na ewentualną "Listę rezerwową” przeprowadzona zostanie w etapach: formalno-prawnym i merytoryczno-punktowym. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej miasta, nie później niż 14 dni od zakończenia naboru.

Wnioski będą składane wyłącznie w formie papierowej. Nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji elektronicznej. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, zapoznając się z regulaminem oraz kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 32 45 90 450.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również