Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Nowa strategia rozwoju miasta w przygotowaniu

  • Dodano: 2021-05-26 07:00, aktualizacja: 2021-05-25 15:28

Rok 2021 jest bardzo ważnym okresem dla Wodzisławia Śląskiego.

Trwają prac nad nową Strategią rozwoju miasta. Na jakim są etapie?

Jakie działania zostały już zrealizowane? Kiedy znany będzie ostateczny efekt starań wielu zaangażowanych w proces tworzenia dokumentu osób? Znamy odpowiedzi na te pytania.

Strategia rozwoju miasta jest podstawowym dokumentem określającym wizję przyszłości miasta, wskazującym priorytety i cele jego rozwoju w różnych sferach oraz kluczowe kierunki działań wspierające rozwój miasta i jego mieszkańców. Zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem miasta w dłuższym horyzoncie czasowym (ok. 10 lat), określając działania, jakie należy podjąć, aby miasto mogło funkcjonować i rozwijać się. Dlatego to taki kluczowy dokument. I dlatego to tak istotne, by właściwie do jego przyjęcia się przygotować.

- Opracowanie Strategii rozwoju miasta na lata 2021-2030 oparliśmy na modelu partnersko-eksperckim. To oznacza, że prace prowadzimy w szerokiej debacie z mieszkańcami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi, przy udziale ekspertów zewnętrznych w zakresie kreowania i budowy rozwiązań i instrumentów o charakterze strategicznym - wyjaśnia Piotr Kulesza, główny specjalista ds. projektów społecznych w Wydziale Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta.

Wydział potwierdził nam, że zrealizowane zostały wszystkie ustalone na ten moment działania przygotowujące do opracowania pierwszej wersji projektu dokumentu Strategii.

- Dotychczas, m.in. w lutym, w ramach pierwszego etapu diagnostycznego przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród różnych grup interesariuszy: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, seniorów itd. Zebraliśmy ponad pół tysiąca kwestionariuszy. W marcu natomiast zorganizowaliśmy cykl warsztatów i spotkań roboczych. Przygotowaliśmy sześć różnych spotkań. Pierwsze dla pracowników administracji, drugie dla przedstawicieli biznesu, kolejne dla trzeciego sektora, dla mieszkańców, w tym m.in. radnych Rady Miejskiej, Rad Dzielnic, członków organów doradczych. Dwa ostatnie warsztaty poświęciliśmy kulturze, edukacji i sportowi, a także pomocy społecznej - wylicza Piotr Kulesza.

Po tych działaniach przyszła pora na analizę zebranych wyników oraz opracowanie diagnozy strategicznej. Prace nad całością zgromadzonego materiału specjaliści zaplanowali też na najbliższe tygodnie.

- W efekcie powstanie projekt, który trafi do konsultacji i ewentualnej korekty wynikającej z przekazanych uwag - zapowiada Piotr Kulesza.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej uchwalenie gotowego dokumentu ma nastąpić w IV kwartale 2021 roku.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również