Wodzisław Śląski - portal miejski Wodzislaw.com.pl

Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Konsultowali program współpracy

  • Dodano: 2015-09-21 12:15

Skonsultowanie programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na przyszły rok, było przedmiotem spotkania, jakie odbyło się wczoraj w Wodzisławskim Centrum Kultury. W spotkaniu, z ramienia wodzisławskiego magistratu uczestniczyli przedstawiciele Biura Kultury, Sportu i Zdrowia oraz zastępca prezydenta miasta Barbara Chrobok.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji: KS Forma Wodzisław Śląski, Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt „Koty, psy i my”, MKS Wodzisław Śląski, Wodzisławskie Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”, Fundacja Fenix- Powstań do życia, UKS „Baszta”, Cech Rzemieślników i innych Przedsiębiorców, KS TKKF Karlik, KS TKKF Relaks, LKS Naprzód 46 Zawada, Fundacja Teatru Wodzisławskiej Ulicy, Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek, Automobilklub Śląski Delegatura Wodzisław Śląski, Fundacja Wspólnota Dobrej Woli

W konsultowanym programie jako priorytetowe zadania publiczne wymienia się przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu, jak również kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także ochronę i promocję zdrowia, pomoc społeczną oraz ochronę zwierząt bezdomnych. W 2016 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 428 433,00 zł.

Podczas spotkania zostało wypracowane wspólne stanowisko w sprawie programu.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.