Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

  • Dodano: 2022-04-29 08:00, aktualizacja: 2022-04-29 08:10

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto.

Konkursy na dyrektorów szkół i placówek oświatowych ogłoszone zostały dla:

  • Publicznego Przedszkola nr 3 (ul. Bolesława Prusa 11) w Wodzisławiu Śląskim,
  • Publicznego Przedszkola nr 15 (ul. Przemysława 20) w Wodzisławiu Śląskim,
  • Publicznego Przedszkola nr 16 (ul. Przemysława 10) w Wodzisławiu Śląskim,
  • Publicznego Przedszkola nr 18 (ul. os. XXX-lecia 61) w Wodzisławiu Śląskim,
  • Publicznego Przedszkola nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. os. XXX-lecia 30) w Wodzisławiu Śląskim,
  • Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Wałowa 5) w Wodzisławiu Śląskim,
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (ul. Konwaliowa 4) w Wodzisławiu Śląskim,
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (ul. Jastrzębska 136) w Wodzisławiu Śląskim,
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (ul. Bolesława Chrobrego 308) w Wodzisławiu Śląskim.

Do konkursów może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Oferty zainteresowanych osób muszą zawierać m.in.: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i oświadczenia.

Oferty należy przesłać do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Bogumińska 4b) w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora..." (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) do 13 maja br. (do godz. 13:00).

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez prezydenta miasta. Szczegóły dot. konkursów można znaleźć w ogłoszeniu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również