Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Bezpłatne badania prenatalne

  • Dodano: 2020-07-30 10:30

Jesteś w ciąży? Skorzystaj z bezpłatnych badań prenatalnych. Badania te skierowane są do kobiet zamieszkujących subregion zachodni województwa śląskiego z regionu powiatu wodzisławskiego, żorskiego, jastrzębskiego i raciborskiego.

Celem diagnostyki prenatalnej jest wczesne stwierdzenie wady u dziecka na etapie rozwoju wewnątrzmacicznego co pozwala na wcześniejsze zaplanowanie porodu w ośrodku referencyjnym i dalszego leczenia po porodzie. W niektórych przypadkach wykrycie wady pozwala na interwencję jeszcze w łonie matki.

Bezpłatne badania prenatalne I i II trymestru ciąży.
NZOZ MED-ART realizuje 2 projekty:

"Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości badań prenatalnych na obszarze powiatu rybnickiego, Rybnika i Żor" oraz
"Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości badań prenatalnych na obszarze powiatu wodzisławskiego, raciborskiego i Jastrzębia-Zdrój"
Każda kobieta będąca w ciąży, która nie spełnia kryteriów włączenia do programu finansowanego przez NFZ a mieszka na terenie w/w powiatów może zgłosić się na bezpłatne badanie prenatalne.

Zakres usług:
W ramach programu wykonywane są badania USG 1 i 2 trymestru, biochemiczny test podwójny i test potrójny. W razie stwierdzenia wysokiego ryzyka wystąpienia wady pacjentki są obejmowane programem NFZ. Badanie USG 3 trymestru oraz testy oparte o analizę wolnego DNA płodowego we krwi matki, podobnie jak w przypadku programu finansowanego przez NFZ, nie są objęte refundacją.

Uczestnikiem projektu może skorzystać kobieta, która:

  • zamieszkuje jedno z miast /powiatów: powiat rybnicki, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiat wodzisławski, powiat raciborski (woj. Śląskie),
  • nie spełnia kryteriów kwalifikacji do Programu Badań Prenatalnych, tj. kobiety w wieku do 35 lat wg wieku kalendarzowego,
  • wiek ciążowy nie przekroczył 20 tc.,
  • nie spełnia innych kryteriów wykluczających z programu (zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2016 - wywiad przeprowadzony przy udziale lekarza/kadrze medycznej Med-Art przed wykonaniem badania/usługi), tj.:

- wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
- stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
- stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
- stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania dostępnych miejsc, przy czym o zakwalifikowaniu przed osiągnięciem przez ciężarną 20 tygodnia ciąży decyduje data zgłoszenia, co wiąże się z wolnym terminem badania. Zalecane jest zgłaszanie się w 10-11 tygodniu ciąży, nie później niż w 19 tygodniu.

Bezpłatne badania prenatalne

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.