Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca

 • Dodano: 2024-06-03 11:15

Przed nami piąte wybory do Parlamentu Europejskiego. Już 9 czerwca wodzisławianie wybiorą 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego na pięcioletnią kadencję.

Jak wybieramy posłów i posłanki do PE?

Zgodnie z prawem UE we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce, wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Jaki jest podział na okręgi i ile ich jest?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, a w każdym z nich wyborcy mogą głosować na różnych kandydatów, jeśli ci startują z ramienia tych samych krajowych partii politycznych. Podział okręgów w Polsce kształtuje się następująco:

 • okręg 1.: województwo pomorskie,
 • okręg 2.: województwo kujawsko-pomorskie,
 • okręg 3.: województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie,
 • okręg 4.: część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński),
 • okręg 5.: część województwa mazowieckiego (pozostałe powiaty województwa mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4),
 • okręg 6.: województwo łódzkie,
 • okręg 7.: województwo wielkopolskie,
 • okręg 8.: województwo lubelskie,
 • okręg 9.: województwo podkarpackie,
 • okręg 10.: województwa małopolskie i świętokrzyskie,
 • okręg 11.: województwo śląskie,
 • okręg 12. województwa dolnośląskie i opolskie,
 • okręg 13. województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Informacje o kandydatach 11. okręgu.

Gdzie można głosować?

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców z urzędu na podstawie miejsca zameldowania na pobyt stały. Jeśli jednak w ostatnim czasie zmienił się Twój adres zamieszkania, sprawdź we właściwym urzędzie gminy, czy znajdujesz się w rejestrze wyborczym. Na podstawie rejestru wyborczego sporządzany jest spis wyborców, czyli lista osób uprawnionych do głosowania w danej okręgowej komisji wyborczej.

Osoba, która chce głosować poza miejscem stałego zamieszkania, ma dwie możliwości: może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania - wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców, najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów. Wniosek można złożyć pisemnie, faksem lub elektronicznie. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju. Możesz również złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wniosek należy złożyć w urzędzie najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów.

Gdzie należy zgłosić chęć głosowania w wyborach?

Osoba, która zamierza głosować w obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca stałego zamieszkania, nie musi zgłaszać zamiaru głosowania w wyborach. Jeśli chcesz zostać dopisany do spisu wyborców w danej gminie, musisz zgłosić się do urzędu gminy, w której chcesz głosować. Możesz także pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i zanieść je do wybranej przez siebie komisji wyborczej.

Kalendarz wyborczy

Do 6 czerwca: 

 • składanie przez wyborców wniosków o: wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, zmianę miejsca głosowania,
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania,
 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

7 czerwca:

 • zakończenie kampanii wyborczej.

9 czerwca:

 • głosowanie, które odbędzie się w godzinach 7:00-21:00.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje nt. wyborów do Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronach: elections.europa.eu/pl/  oraz wybory.gov.pl/pe2024/ .

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca/ fot. UM Wodzisław


Źródło: UM Wodzisław/ Aneta Krawel

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również