Wodzisław Śląski - portal miejski Wodzislaw.com.pl

Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Pomagamy bezdomnym

  • Dodano: 2016-01-25 13:45

Osoby bezdomne – niemające własnego kąta, dachu nad głową, często również środków do życia. Niektóre niesprawiedliwie potraktowane przez los, inne wybierające taką drogę na własne żądanie. Jak sytuacja z osobami bezdomnymi przedstawia się w naszym mieście? O tym poinformował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przypomnijmy bowiem, że jednym z zadań gminy jest opieka nad takimi osobami.

W 2015 roku liczba wszystkich zdiagnozowanych osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zamieszkania był Wodzisław Śląski, wynosiła 38 osób. MOPS w 2015 roku udzielił schronienia 23 bezdomnym osobom, w tym 18 osobom wydano skierowanie do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Wodzisławiu Śląskim. Natomiast 5 osób skierowano do placówek zewnętrznych, 2 osoby skierowano do Domu Bezdomnej Matki w Ustroniu, dwie skierowane zostały do Domu Bezdomnych Matek w Wiśle Małej, jedna osoba została skierowana do schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Przegędzy.

Czy pomoc miasta ogranicza się jedynie do zapewnienia schronienia? Otóż nie. Bezdomni mężczyźni przebywający w schronisku w Wodzisławiu Śląskim zostają objęci kontaktem socjalnym (9 osób), 6 osobom przyznano prawo do świadczeń w formie zasiłku stałego, dwóm osobom udzielono pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalnych, 2 starsze osoby ze względu na stan zdrowia skierowano do Domu Pomocy Społecznej, natomiast jedną skierowano do Państwowego Szpitala dla Psychiczne i Nerwowo Chorych.

Z analizy osób bezdomnych znajdujących się na terenie Wodzisławia Śląskiego wynika, że osoby bezdomne to przede wszystkim mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 60 rokiem życia, aczkolwiek zdarzają się również przypadki osób bardzo młodych, uzależnionych, u których występuje syndrom „wyuczonej bezdomności”.

Warto przypomnieć także o uruchomionej w grudniu 2015 roku ogrzewalni, gdzie w okresie dotkliwych chłodów schronienie mogą znaleźć osoby nieposiadające stałego miejsca zamieszkania, które nie mają gdzie się podziać.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.